Project

Onderzoek naar toekomstbestendige bedrijventerreinen regio Zwolle

Onderzoek en verdieping op lokale kansen om toekomstbestendigheid te vergroten.

Onderzoek naar toekomstbestendige bedrijventerreinen regio Zwolle

De Regio Zwolle wil in 2030 de 4e economische topregio in Nederland zijn. Goede, toekomstbestendige werklocaties zijn belangrijk om dit doel te bereiken. Ruim een derde van het totaal aantal banen binnen Regio Zwolle bevindt zich op deze bedrijventerreinen; ze zijn dus van cruciaal belang voor de economische positie van de regio.

22 gemeenten in 4 provincies

De regio Zwolle bestaat uit 22 gemeenten in de provincies Overijssel, Drenthe, Gelderland en Flevoland. Provincies en gemeenten hebben de afgelopen jaren ingezet op herprogrammering van bedrijventerreinen en het aanpakken van veroudering.

De volgende stap is toewerken naar toekomstbestendige bedrijventerreinen die een aantrekkelijke, groene en gezonde werkomgeving bieden, bijdragen aan klimaatdoelstellingen en bestendig zijn voor de veranderende economie. Daarom heeft de regio aan Bureau BUITEN gevraagd onderzoek te doen naar de toekomstbestendigheid van de bedrijventerreinen.

Beproefde methodiek

Het onderzoek geeft op regionaal, gemeente- en bedrijventerreinniveau een beeld van de toekomstbestendigheid van bedrijventerreinen. Bureau BUITEN heeft een methodiek ontwikkeld, waarbij de bedrijventerreinen getoetst worden op de mate van toekomstbestendigheid. Zo ontstaat er inzicht op welke vlakken de Zwolse bedrijventerreinen goed scoren en op welke vlakken het beter kan. Daarbij is er gekeken naar drie pijlers, bestaande uit 16 thema’s en in totaal bijna 100 indicatoren. We schouwden alle 132 bedrijventerreinen en voerden een data-analyse uit, waardoor er een onderling vergelijkbaar en objectief beeld is ontstaan van de Zwolse bedrijventerreinen.

Verdieping en aanbevelingen

Op basis van de data-analyse en eerste schouw selecteerden we een 20-tal terreinen waar we een verdiepende analyse deden op gebied van verduurzaming en fysiek-ruimtelijke kwaliteit. Vragen die daarbij centraal stonden waren:

  • Waarom is op een aantal terreinen nog weinig gedaan als het gaat om energieproductie, -besparing, klimaatadaptatie of circulaire economie?
  • Welke kansen liggen er om daar mee aan de slag te gaan?
  • Kunnen we leren van goede voorbeelden van elders in het land?
  • Wat zijn eerste stappen die daarin ondernomen kunnen worden?

De verdieping liet zien hoe belangrijk goed onderzoek is om deze vragen te beantwoorden én bood de regio, ondernemersorganisaties, gemeenten en betrokken provincies goede handvatten om concrete vervolgstappen te nemen op basis van de onderzoeksresultaten.

Meer informatie?

Meer over onze aanpak voor toekomstbestendige bedrijventerreinen leest u op deze webpagina. Meer weten over het onderzoek of heeft u zelf een onderzoeksvraag? Neem contact op met Miles Copping, e-mailadres miles.copping@bureaubuiten.nl 

Neem contact op

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Bureau BUITEN
Wittevrouwensingel 100
3514 AM Utrecht, Utrecht