Project

Procesbegeleiding regionale energiestrategie (RES) gemeenten Voorne-Putten

Procesbegeleiding regionale energiestrategie (RES) gemeenten Voorne-Putten

De vier gemeenten op Voorne-Putten, Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne werken samen aan een regionale energiestrategie voor de energieregio Rotterdam-Den Haag. Bureau BUITEN begeleidt de vier gemeenten in dit samenwerkingsproces.

Regionale Energiestrategie (RES) 

In het Klimaatakkoord is afgesproken om de CO2 -uitstoot in Nederland te sterk te verminderen: met 49% in 2030 ten opzichte van 1990. Één van de afspraken is dat 30 energieregio’s in Nederland onderzoeken waar en hoe het best duurzame elektriciteit op land (wind en zon) opgewekt kan worden. In een Regionale Energiestrategie (RES) beschrijft elke energieregio zijn eigen keuzes.

De gemeenten van Voorne-Putten maken deel uit van de energieregio Rotterdam-Den Haag, samen met 19 andere gemeenten en 4 waterschappen. Om zich als deelgebied in deze grote regio goed te kunnen positioneren, hebben de vier gemeenten besloten om samen op te trekken in de regionale energiestrategie.

Gezamenlijke ambitie

De samenwerking richt zich in de eerste plaats op het gezamenlijk bepalen van de ambitie: hoeveel hernieuwbare energie en in welke tijdsbestek willen de gemeenten realiseren? En in welke gebieden op het eiland? Tenslotte hebben de gemeenten gezamenlijk het maatschappelijke draagvlak gepeild in een participatieproces. Vanwege corona gebeurde dit uitsluitend digitaal. Via een peiling, interviews en digitale bijeenkomsten hebben inwoners en stakeholders hun input kunnen geven op de ruimtelijke inpassing van de energietransitie.

Intensief proces

Bureau BUITEN begeleidt de samenwerking tussen de vier gemeenten. We hebben daarvoor, in nauwe samenwerking met de opdrachtgever, een intensief proces ontworpen. Verschillende geledingen uit de gemeentelijke organisaties zijn hierin betrokken: beleidsadviseurs, afdelingshoofden, bestuurders en raden. Voor al deze geledingen organiseerden we periodiek overlegmomenten dan wel informatiebijeenkomsten. Deze zijn in volgorde op elkaar afgestemd. Daarnaast hebben we specifiek op ambtelijk niveau integrale kennissessies georganiseerd, om zo vanuit de verschillende invalshoeken de opgaven van de energietransitie voor de gemeente in beeld te brengen.

Onze aanpak heeft als uitkomst een gezamenlijke én gedragen ambitiebepaling, op basis waarvan de vier gemeenten zich stevig konden positioneren in het regionale proces tot en met de concept-RES (vastgesteld voorjaar 2020).

Het vervolgproces, in de tweede helft van 2020 tot en met voorjaar 2021, richt zich op de uitwerking van de concept-RES naar de RES 1.0. Hierin gaat het om het concreet maken van de ingebrachte maatregelen voor hernieuwbare energie: welke voorstellen in de concept-RES kunnen wanneer gerealiseerd worden? Ook in dit vervolg zorgen we voor een gedragen proces, waarin alle belanghebbenden zijn aangehaakt.

Meer informatie over dit project?

Neem contact op met Sander Kooijman, e-mailadres sander.kooijman@bureaubuiten.nl

Neem contact op

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Bureau BUITEN
Wittevrouwensingel 100
3514 AM Utrecht, Utrecht