Nieuws

Recordaantal kantoren in MRA omgezet in woningen

Recordaantal kantoren in MRA omgezet in woningen

Het jaar 2017 was een recordjaar voor de transformatie van kantoren in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). In één jaar tijd is een half miljoen vierkante meter kantoorruimte van functie veranderd. Meer dan de helft van de getransformeerde ruimte heeft nu een woonfunctie.

Deze trend staat in de monitor Platform Bedrijven en Kantoren (Plabeka) 2017-2018, de elfde editie van de monitor. Deze rapportage brengt trends en ontwikkelingen in kaart op de werklocatiemarkt in de MRA. Bureau BUITEN heeft ook dit jaar de monitor gemaakt, inclusief de online dashboards, waarmee de gebruiker zelf dieper op de cijfers kan ingaan.

Succesvolle aanpak

De transformatie van kantoren in een andere bestemming is een ontwikkeling die de MRA al langer stimuleert. Met succes: ook in 2015 (348.000 m2) en 2016 (333.000 m2) hebben grote kantoorvolumes een andere functie gekregen. Met de omvang van 500.000 m2 in 2017 bereikte de aanpak een nieuw record.

Steeds minder leegstand kantoren

Uit de Plabeka-monitor blijkt dat tegelijkertijd ook het kantoorgebruik toeneemt: in 2016 met 68.ooo m2 en in 2017 met 22.000 m2. Deze beide ontwikkelingen leiden ertoe, dat de kantorenleegstand in de MRA in twee jaar tijd is gedaald van 17,9% (1 januari 2016) tot 13,0% (1 januari 2018). Wanneer de leegstand in dit tempo blijft dalen, gaat het per 1 januari 2020 nog om 8,1%. In Amsterdam, Gooi en Vechtstreek en Zaanstreek-Waterland lijkt de leegstand vóór die tijd al onder de 8% te komen. Dit is de grens van de zogenoemde ‘frictieleegstand’, waarbij krapte op de markt ontstaat.

Passend aanbod en voortzetting transformatie

De resterende leegstand per 1 januari 2018 bedraagt 1,6 miljoen m2. Hiervan staat ruim de helft al minstens drie jaar leeg. Deze panden zijn daarom als ‘incourant’ te beschouwen. Zelfs bij krapte op de kantorenmarkt zullen zij niet meer in gebruik worden genomen. Ook voor deze panden ligt transformatie voor de hand. De MRA staat dan ook voor de opgave om zowel de transformatie van leegstaande panden voort te zetten als te voorzien in een passend aanbod.

Hoge uitgifte bedrijventerreinen

De uitgifte van gronden op bedrijventerreinen was in 2017 met 117 hectare veel hoger dan in 2016, toen ging het om 30 hectare. De deelregio Almere-Lelystad was met 59 hectare verantwoordelijk voor meer dan de helft van de uitgifte. De vestiging van het distributiecentrum van het Spaanse modebedrijf Inditex op Lelystad Airport Business Center draagt hier in belangrijke mate aan bij. Daarnaast vroegen logistieke ondernemingen in 2017 veel ruimte. Hoewel er in kwantitatieve zin voldoende planaanbod op bedrijventerreinen in de MRA is, kan binnen sommige deelregio’s en segmenten op termijn krapte op de markt ontstaan.

Dashboards

De gegevens uit de monitor zijn online ontsloten via dashboards, waarmee de gebruiker zelf dieper op de cijfers kan ingaan. In totaal zijn vier dashboards opgesteld, met interactieve kaarten over economie en werkgelegenheid, de kantorenmarkt, bedrijventerreinen en transformatielocaties, dit jaar met een extra kaartlaag met de MRA-woningbouwplannen. “De monitor biedt nieuwe kansen voor een integrale benadering van en intensieve samenwerking rond MRA-vraagstukken voor de komende jaren”, zegt de Noord-Hollandse gedeputeerde Jaap Bond, voorzitter van het Platform Bedrijven en Kantoren. “Dit jaar tonen de dashboards dan ook de raakvlakken met de grote MRA-opgave woningbouw en de transformatieopgave in de glastuinbouw.”

Monitor Plabeka Story

var divElement = document.getElementById(‘viz1531313478855’); var vizElement = divElement.getElementsByTagName(‘object’)[0]; vizElement.style.width=’1270px’;vizElement.style.height=’1027px’; var scriptElement = document.createElement(‘script’); scriptElement.src = ‘https://public.tableau.com/javascripts/api/viz_v1.js’; vizElement.parentNode.insertBefore(scriptElement, vizElement);

Bron: Metropoolregio Amsterdam

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over de Monitor Plabeka? Of bent u benieuwd naar onze oplossingen voor uw monitoringsvraagstuk? Neem dan contact op Miles Copping, e-mailadres miles.copping@bureaubuiten.nl

Neem contact op

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Bureau BUITEN
Wittevrouwensingel 100
3514 AM Utrecht, Utrecht