Nieuws

Sociaaleconomische gevolgen stikstofbeleid in beeld

Bureau BUITEN legt de basis voor periodieke monitoring

Sociaaleconomische gevolgen stikstofbeleid in beeld

Bureau BUITEN legt de basis voor periodieke monitoring

Bureau BUITEN heeft in samenwerking met het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) gewerkt aan de regionale monitoring van de sociaaleconomische gevolgen van het beleid voor stikstofreductie en natuurverbetering. Daarvoor zijn data(reeksen) verzameld, bewerkt en geanalyseerd op de thema’s arbeid en onderwijs, materiele welvaart, leefomgeving en persoonlijk welzijn. De activiteiten zijn samengebracht in een notitie met een groot aantal kaarten, grafieken en tabellen.

Regionale uitgangspunten in beeld

Omdat het stikstofbeleid nog niet (geheel) is uitgewerkt, blikken we in de notitie met name terug en kijken we naar de regionale verschillen in de uitgangspositie. De kaarten en figuren geven weer in welke gebieden, gezien de uitgangspositie, extra aandacht moet komen voor mogelijke negatieve sociaaleconomische gevolgen van het stikstofbeleid. Opgemerkt wordt ook dat het (toekomstige) effect van het stikstofbeleid op sociaaleconomische ontwikkelingen niet altijd goed kan worden geïsoleerd. Een afname van de werkgelegenheid in de veeteelt kan bijvoorbeeld ook samenvallen met schaalvergroting en innovatie in de landbouw of een recessie.

Waardevolle bijdrage

Met de afronding van het project is de basis gelegd voor de periodieke monitoring van de sociaal economische effecten van het toekomstig stikstofbeleid. Sanne Trienekens, onderzoeker bij het Planbureau voor de Leefomgeving over de samenwerking: “Bureau BUITEN heeft een waardevolle bijdrage geleverd aan het onderzoek door grote hoeveelheden data te verwerken, te analyseren en inzichtelijk te maken met tabellen en figuren”. Het PBL gaat de komende maanden de resultaten van de inzet verwerken in het rapport wat in het najaar 2023 wordt gepresenteerd.

Meer weten?

Heeft u behoefte aan inzichten in de sociaaleconomische effecten van het stikstofbeleid in uw regio of wilt u weten hoe u daarmee om kunt gaan? Wij gaan graag met u in gesprek. Neem contact op met Miles Copping via miles.copping@bureaubuiten.nl of bel 030-2318945.

Neem contact op

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Bureau BUITEN
Wittevrouwensingel 100
3514 AM Utrecht, Utrecht