Nieuws

Strategie werklocaties toekomstbestendige bedrijventerreinen Aalsmeer

Strategie werklocaties voor toekomstbestendige bedrijventerreinen Aalsmeer

De gemeente Aalsmeer heeft in de agenda Economie, Recreatie en Toerisme vastgesteld dat Aalsmeer het lokale en regionale vestigingsklimaat voor bedrijven wil versterken door een passend en toekomstbestending aanbod van bedrijventerreinen. Bureau BUITEN heeft hiervoor een ‘Strategie Werklocaties’ opgesteld met de strategische lijnen voor toekomstbestendige bedrijventerreinen.

Strategie Werklocaties

De ‘Strategie werklocaties Aalsmeer’ is ontwikkeld om het aanbod van de Aalsmeerse bedrijventerreinen zowel kwalitatief als kwantitatief goed aan te laten sluiten op de wensen en eisen van (toekomstige) gebruikers. Hierdoor kunnen gevestigde bedrijven doorgroeien en uitbreiden en blijft Aalsmeer aantrekkelijk als vestigingslocatie voor bedrijven. Het is een toekomstgerichte strategie met een bijpassend uitvoeringsprogramma.

De strategie richt zich op de werklocaties (Green Park Aalsmeer, Royal Flora Holland en Hornmeer) en daarnaast wordt in de strategie nader ingegaan op de economische kracht en betekenis van een aantal gemengde (voormalig) glastuinbouwgebieden en lintgebieden: de Schinkelpolder, Bovenlanden-Oosteinderweg, Tussen de Linten, Aalsmeer-Oost, Bachlaan/Cactuslaan en Glastuinbouwgebied Kudelstaart.

Gezamenlijke visie naar de toekomst

Bij de totstandkoming van de Strategie Werklocaties zijn tal van stakeholders betrokken, waaronder lokale ondernemersverenigingen, vastgoedpartijen, ondernemers uit verschillende sectoren en verschillende medewerkers van de gemeente Aalsmeer.

De adviseurs van Bureau BUITEN hebben de rol van procesmanager en inhoudelijk adviseur vervuld. Ook waren wij penvoerder van de ‘Strategie Werklocaties’.

Met deze strategie met een gezamenlijke visie naar de toekomst kan de gemeente Aalsmeer verder aan de slag.

Meer weten?

Mocht u geïnteresseerd zijn in wat we voor u kunnen betekenen op vlak van werklocatiebeleid neem dan gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

Maarten Kruger: maarten.kruger@bureaubuiten.nl / 06 4477 1645
Bart van Rijkom: bart.vanrijkom@bureaubuiten.nl / 06 4242 3872