Anneke van Mispelaar

Anneke is partner en senior adviseur bij onze organisatie.

Anneke is een enthousiaste motivator. Zij weet als geen ander mensen te enthousiasmeren en te motiveren. Zij is expert op het gebied van vrijetijdseconomie, ruimtelijk economische ontwikkeling en samenwerking in het publieke en publiek-private domein. Anneke heeft ervaring met complexe samenwerkingsprojecten, visie- en strategievorming en Europese subsidieprojecten.

Enthousiasmeren en draagvlak creëren

Anneke dringt snel door tot de kern en heeft een vooruitziende blik. Ze mobiliseert mensen en creëert draagvlak. Zij heeft een scherp oog voor bestuurlijke processen en persoonlijke  verhoudingen. Zo krijgt samenwerking inhoud in de praktijk.

Complexe samenwerkingsvragen

Anneke heeft een brede interesse, waarbij de voorkeur uitgaat naar complexe samenwerkingsvragen. Van regionale samenwerking voor toeristische marketing tot een succesvol INTERREG project of een haalbaar plan voor herbestemming van erfgoed. Vaak speelt goede samenwerking een essentiële rol. Anneke neemt daar graag het voortouw in.

Toerisme en recreatie
Toekomstbestendige bestemming

Visie Vrijetijdseconomie Zuid-Limburg