Wij werken aan

Energie en duurzame omgeving

Wij werken met passie aan de circulaire economie en het versnellen van de energietransitie.

Energie en duurzame omgeving

Dat de energietransitie en het circulair maken van onze economie grote veranderingen teweeg brengen, wist u al. Maar hoe vertaal je energie- en klimaatdoelstellingen naar een concrete strategie om bedrijventerreinen, stad of regio toekomstbestendig te maken?

Wilt u weten welke kansen de circulaire economie biedt voor uw stad of regio? Zoekt u naar mogelijkheden om de energietransitie een plek te geven in gebiedsontwikkeling? Bent u benieuwd naar de toekomstbestendigheid van uw bedrijventerreinen of wilt u inzicht in de mogelijkheden voor duurzaam toerisme? Wij geven u graag meer inzicht.

Vertaalslag

Onze adviseurs zijn sterke procesbegeleiders en zijn in staat om de vertaalslag te maken van energie- en klimaatdoelstellingen naar een concrete strategie, inclusief de ruimtelijke implicaties. Met innovatieve vormen van participatie en omgevingsmanagement betrekken wij de stakeholders. Zo werken we samen met provincies en gemeenten aan verduurzaming van bedrijventerreinen en zijn we actief betrokken bij de totstandkoming van Regionale Energiestrategieën.

De energietransitie

Nederland zet in op de energietransitie om de doelen uit het Klimaatakkoord te halen. Op dit moment zijn de 30 energieregio’s bezig met het vaststellen van de Regionale Energiestrategie (RES). In deze strategie beschrijven de regio’s hoe door middel van wind- en zonne-energie 35 TWh aan duurzame elektriciteit opgewekt kan worden op land in 2030. Na vaststelling van de RES’en zullen de strategieën concreter gemaakt moeten worden richting uitvoering. Bureau BUITEN helpt u graag in dit complexe proces. Lees meer over de energietransitie en wat wij daarin voor u kunnen betekenen op het kennisdossier.

Duurzaamheidsaanpak voor bedrijventerreinen

Bedrijventerreinen in Nederland verbruiken gezamenlijk bijna een kwart van het nationale energieverbruik. Hierdoor hebben ze een groot aandeel in de energieopgave in Nederland. Ook op het gebied van hittestress, klimaatadaptatie en duurzame mobiliteit en transport zijn er opgaven én kansen voor bedrijventerreinen.

Bureau BUITEN heeft hiervoor een duurzaamheidsaanpak voor bedrijventerreinen ontwikkeld. In Gelderland, Overijssel en Zuid-Holland hebben we zo samen met de provincie, gemeenten en ondernemers de verduurzamingspotentie van de terreinen in kaart gebracht. Door onze integrale aanpak worden bedrijventerreinen meer toekomstbestendig.

Circulaire economie

Nederland moet in 2050 voor 100% circulair zijn. Gemeenten en regio’s zitten nu middenin deze transitie en wij helpen u graag om deze te realiseren. Zo doen wij onderzoek naar de kansen voor werkgelegenheid in relatie tot de circulaire economie, stellen wij een advies op voor circulaire werklocaties of doen wij een subsidieaanvraag voor een circulair Europees project. Lees meer over de circulaire economie in onze factsheet.

Procesbegeleiding

Onze adviseurs zijn gewend om complexe processen te begeleiden en verschillende stakeholders op één lijn te brengen. Door onze inhoudelijke kennis te combineren met een strakke organisatie van het proces nemen wij u graag werk uit handen voor verduurzamingsstrategieën, een beleidskader zonne-energie of het versterken van economische clusters voor de circulaire economie.

Participatie en omgevingsmanagement

Door de grote ruimtelijke impact is de energietransitie voor bewoners, bedrijven, gemeenteraden en bestuurders vaak een gevoelig onderwerp. Wij brengen belangen en wensen van verschillende stakeholders samen om tot gedragen oplossingen te komen met mutual gains: we zoeken naar duurzame oplossingen waar alle partijen achter staan.

Bureau BUITEN is sterk in het oppakken van verduurzamingsopgaven binnen een ruimtelijke omgeving. We zoeken goede, gedragen oplossingen en gaan met alle belanghebbenden op zoek naar een maximaal resultaat.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over wat wij voor u kunnen betekenen? Of wilt u een keer vrijblijvend met ons in gesprek? Neem contact op met Jos van Heest, e-mailadres jos.vanheest@bureaubuiten.nl of bel ons op 030-2318945.

Energie en duurzame omgeving
Project

Kansen voor werkgelegenheid door circulair bouwen

Neem contact op

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Bureau BUITEN
Wittevrouwensingel 100
3514 AM Utrecht, Utrecht