Wij werken aan

Erfgoed

Wij helpen u om erfgoed op duurzame wijze te ontwikkelen én te behouden.

Duurzame ontwikkeling van erfgoed

Wilt u de maatschappelijke betekenis van erfgoed versterken? Of de cultuurhistorische waarden van erfgoed benutten voor recreatie en toerisme of stedelijke ontwikkeling? Bent u van plan een monument een nieuwe functie te geven of wilt u aan de slag met een concrete businesscase? Wij doen onderzoek en geven u graag strategisch én praktisch advies, waarmee u aan de slag kunt.

Verbinding met de maatschappij

Sporen uit het verleden, zoals cultuurhistorische structuren en landschapselementen, bodemschatten, karakteristieke gebouwen en monumenten, maar ook gebruiken, verhalen en tradities zijn belangrijk voor de identiteit van een gemeente, regio of streek.

Dit materieel en immaterieel erfgoed wordt doorgegeven aan volgende generaties en wordt zo verankerd in de samenleving. Erfgoed heeft een intrinsieke en economische waarde, gebruikswaarde, belevingswaarde en identiteitswaarde.

Door het te verbinden aan maatschappelijke opgaven kan erfgoed benut worden om een gebied verder te ontwikkelen. Zo kan erfgoed bijdragen aan een aantrekkelijke duurzame omgeving om te wonen, werken en recreëren. Het verbindt mensen met elkaar en draagt bij aan de regionale economie.

Kansen voor erfgoed

Op veel plekken zijn er kansen om erfgoed beter beleefbaar te maken of een nieuwe functie te geven en om nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen waarmee het erfgoed in stand kan worden gehouden. De erfgoedprofessionals van Bureau BUITEN kunnen u hierbij ondersteunen.

In onze erfgoedvisies, haalbaarheidsonderzoeken en businesscases worden bewoners, de gemeente, organisaties en andere stakeholders betrokken om erfgoed te koppelen aan bredere maatschappelijke doelen op het gebied van samenleving en cultuur, omgevingskwaliteit en economie en toerisme. Door participatie kunt u het erfgoed duurzaam ontwikkelen én behouden. Ook hebben wij ruime ervaring met het aanvragen van Europese subsidies voor erfgoedprojecten.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over wat wij voor u kunnen betekenen? Of wilt u een keer vrijblijvend met ons in gesprek? Neem contact met Anneke van Mispelaar, e-mailadres anneke.vanmispelaar@bureaubuiten.nl of bel ons op 030-2318945.

Wilt u alle informatie overzichtelijk op een rij? Lees hieronder onze factsheet over erfgoed.

Download factsheet
Toerisme en recreatie
Project

Ontwikkelvisie en haalbaarheidsonderzoek herbestemming vier Utrechtse Lunetten

Neem contact op

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Bureau BUITEN
Wittevrouwensingel 100
3514 AM Utrecht, Utrecht