Mobiliteit

Bent u klaar voor de mobiliteit van de toekomst?

De mobiliteit van de toekomst

Samen staan we voor de opgave om Nederland bereikbaar te houden, zonder dat dit ten koste gaat van het klimaat, de leefomgeving en de gezondheid. Mobiliteit kan en moet daarom schoner én slimmer, en tegelijkertijd voor iedereen toegankelijk blijven.

Grote veranderingen

De komende jaren worden er belangrijke stappen gezet in hoe we reizen, wanneer we reizen en op welke brandstof we reizen. Compactere steden, lagere parkeernormen en meer deelmobiliteit, multimodale hubs, transit oriented development en laadinfrastructuur voor zero emissie voertuigen zullen ook grote veranderingen in het (stedelijke) landschap met zich meebrengen. Overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en burgers staan samen voor de opdracht om deze transities mogelijk te maken.

Procesbegeleiding en omgevingsmanagement

Onze adviseurs helpen u graag op weg met inhoudelijke kennis, procesbegeleiding en omgevingsmanagement om u voor te bereiden op de mobiliteit van de toekomst. Ook voor EU-subsidieaanvragen voor projectideeën over duurzame mobiliteit en/of voor het Connection Europe Facility (CEF) programma bent u bij ons aan het juiste adres.

Mobiliteit zorgt ervoor dat je kan werken, wonen en recreëren op elke plaats. Hiertegenover staan maatschappelijke uitdagingen, zoals geluidshinder, luchtvervuiling en financiële lasten. Om hierin de balans te vinden is het betrekken en afstemmen met direct betrokkenen en de omgeving van essentieel belang. Onze adviseurs zijn ervaren project- en procesbegeleiders die weten hoe ze draagvlak kunnen creëren voor een goed een haalbaar mobiliteitsbeleid.

Van informeren tot besluiten

Onze procesaanpak kenmerkt zich door een grondige inventarisatie van belangen, wensen en ambities. Vervolgens stemmen wij af of partners het beste over het project geïnformeerd kunnen worden of juist worden betrokken door ze te laten meedenken, meewerken of besluiten. Wij zorgen ervoor dat gemaakte keuzes transparant worden gemaakt en gecommuniceerd, zodat ze ook later in het proces nog herleidbaar zijn. Een realistische planning en inventarisatie van de risico’s zijn hierbij belangrijke pijlers. Indien gewenst, zorgen wij ook voor de communicatie met de omgeving, via webpagina’s, factsheets en nieuwsbrieven.

Verbinding met ruimtelijke opgaven

Vaak vragen ruimtelijke opgaven om een toekomstbestendige blik die verder reikt dan mobiliteit en bereikbaarheid. Onze ruimtelijk specialisten kunnen mobiliteitsopgaven verbinden met vraagstukken op het gebied van wonen, werken en recreëren. Bijvoorbeeld het ontwikkelen van een duurzaam mobiliteitsplan voor bedrijventerreinen, procesbegeleiding bij knooppuntontwikkeling, het opstellen van een verduurzamingsstrategie voor recreatief en toeristisch vervoer of het analyseren van het daily urban system.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over wat wij voor u kunnen betekenen? Of wilt u een keer vrijblijvend met ons in gesprek? Neem contact met Sander Kooijman, e-mailadres sander.kooijman@bureaubuiten.nl of bel ons op 030-2318945.

Wilt u alle informatie overzichtelijk op een rij? Lees hieronder onze factsheet over mobiliteit.

Download factsheet
Mobiliteit

Daily Urban Systems in kaart voor Amstelveen en Aalsmeer

Neem contact op

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Bureau BUITEN
Wittevrouwensingel 100
3514 AM Utrecht, Utrecht