Toekomstbestendige bedrijventerreinen: De basis in beeld

Toekomstbestendige bedrijventerreinen: De basis in beeld

Bedrijventerreinen toekomstbestendig maken is een integrale opgave. Het gaat over het terugdringen van leegstand, voldoende banen en personeel en om het toevoegen van groen als toegevoegde waarde. Een goed beeld van de uitgangssituatie die ook integraal in beeld moet worden gebracht is dan van groot belang.

100 indicatoren in beeld

Onze adviseurs brengen de basis in beeld met een bedrijventerreinen scan. De scan bestaat uit een slimme combinatie van een fysieke schouw én een grootschalige data-analyse. Zo brengen we circa 100 indicatoren in beeld, verdeeld over de pijlers fysiek-ruimtelijk, sociaaleconomisch en duurzaam & gezond.

Interactief dashboard

De resultaten presenteren we in interactieve dashboards, waarmee gebruikers zelf met de data per bedrijventerrein aan de slag kunnen. Het bijgevoegde rapport geeft input voor een gesprek tussen ambtenaren, bestuurders, parkmanagers en ondernemers: waar liggen de grootste kansen en opgaven, welke thema’s zijn nog witte vlekken en welke sterke punten moeten we behouden? Welke terreinen springen er positief of minder positief uit? Waar ligt de grootste potentie? De aanbevelingen bieden een startpunt voor het bepalen van beleid op provinciaal of regionaal niveau, of als uitgangspunt voor een koersdocument op gemeentelijk niveau.

Al voor ruim 1.000 bedrijventerreinen brachten wij de toekomstbestendigheid in kaart. De scan voeren we uit op provinciaal, regionaal of gemeentelijk niveau; variërend van een globaal beeld van de regionale opgaves tot concrete aanbevelingen voor specifieke terreinen.

Onze projecten

Meer over onze ervaringen leest u op de volgende pagina’s:

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wouter Maat, e-mailadres wouter.maat@bureaunbuiten.nl of bel ons op 030-2318945.

Economie en werklocaties
Concrete adviezen per bedrijventerrein

Toekomstbestendigheid Bredase bedrijventerreinen in kaart