Wij werken aan

Toekomstbestendige bedrijventerreinen

Werklocaties van de toekomst

Toekomstbestendige bedrijventerreinen

Nederland staat voor een grote opgave om bedrijventerreinen toekomstbestendig te maken én te houden. Gemeenten, provincies, ondernemersverenigingen, parkmanagers, vastgoedeigenaren en individuele ondernemers kunnen daar een belangrijke rol in spelen. Benieuwd wat daarbij komt kijken? Op deze pagina leest u over hoe u dat kunt aanpakken en hoe wij u daarbij kunnen ondersteunen.

Bestaande bedrijventerreinen

We onderscheiden verschillende schaalniveaus waar we een specifieke aanpak voor ontwikkeld hebben.

De basis in beeld: provincie, regio en gemeente

Op deze schaal is een goed beeld van de startsituatie op de bedrijventerreinen van belang. We hanteren daarbij onze brede definitie van een toekomstbestendig bedrijventerrein. In veel gevallen is de uitgangssituatie bekend, maar zeker nog niet overal. Bureau BUITEN bracht voor ruim een kwart van de Nederlandse bedrijventerreinen de toekomstbestendigheid in beeld. Lees hier meer over onze aanpak om de basis in beeld te brengen >>

De koers bepalen: regio en gemeente

Op regionaal of gemeentelijk niveau moet de koers bepaald worden om bedrijventerreinen toekomstbestendig te maken. In een koersdocument staat centraal wat het effect is van alle maatschappelijke en technologische ontwikkelingen op bedrijventerreinen en welke eisen er zijn. Ook wordt aangegeven hoe de verschillende beleidsvelden daarmee aan de slag kunnen gaan. Lees hier meer over het koersdocument >>

Aan de slag op bedrijventerreinniveau!

Op lokaal niveau kunt u concreet aan de slag. Veel ondernemersverenigingen en gemeenten zitten nu in deze fase. De vertaling van het gemeentelijke koersdocument naar de praktijk kan soms weerbarstig zijn. Verbinding tussen verschillende schaalniveaus, bijvoorbeeld rondom regelgeving en subsidies, is dan ook cruciaal. We onderscheiden twee substappen: aanjagen & plannen en uitvoeren. Lees hier meer over onze aanpak op lokaal niveau >>

Nieuwe bedrijventerreinen

Alle nieuwe bedrijventerreinen zouden klimaatadaptief, energieneutraal of energiepositief en circulair ingericht moeten worden. Het start allemaal met een duurzaamheidsplan. Hier komen de ambitie, de maatregelen, indicatieve kosten en de klimaateffecten te staan. Het duurzaamheidsplan gaat over de gehele breedte van het terrein: de openbare ruimte, de bebouwde omgeving, de bedrijfsprocessen en het vervoer dat in de toekomst gaat plaatsvinden. Lees hier verder over onze aanpak voor nieuwe bedrijventerreinen >>

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Miles Copping, e-mailadres miles.copping@bureaubuiten.nl of bel ons op 030-2318945.