Nieuws

Transformatie leegstaand bedrijfsvastgoed voor woningen is niet altijd wenselijk

Transformatie leegstaand bedrijfsvastgoed voor woningen is niet altijd wenselijk

Tekort aan woningen

Er is een groot tekort aan woningen in Nederland. Dit raakt de inwoners van Nederland, die moeite hebben om een (nieuwe) woning te vinden, maar heeft ook invloed op de huisvestingsmogelijkheden voor onder meer (Oekraïense) vluchtelingen, statushouders en arbeidsmigranten. Om in de vraag naar woningen te voorzien wil het kabinet daarom 100.000 nieuwbouwwoningen per jaar ontwikkelen. Daarbij wordt ook gekeken naar de mogelijkheden voor flexibele woningen.

Kansen voor (flex)woningen in leegstaand bedrijfsvastgoed

Veel overheden zijn daarom op zoek naar locaties om (tijdelijke) nieuwe woningen te realiseren. Naast naar de ontwikkeling van nieuwbouwwijken op vrije grond wordt er vaak ook gekeken naar de kansen om (flex)woningen te realiseren in leegstaand bedrijfsmatig vastgoed. De veronderstelling is dat met die tweede optie twee vliegen in een klap worden geslagen. Enerzijds wordt de leegstand van bedrijfsmatig vastgoed teruggedrongen, anderzijds wordt het aanbod van woningen vergroot.

Transformatie kan leiden tot huisvestingstekorten voor bedrijven

Bureau BUITEN heeft een aanpak ontwikkeld om de kansen en wenselijkheid van het realiseren van (flex)woningen in leegstaand bedrijfsvastgoed in beeld te brengen. Hiervoor brengen wij de leegstand van bedrijfsmatig vastgoed in kaart en maken we op basis van de pandeigenschappen een inschatting van de kansrijkheid van wonen in het pand. Het realiseren van woningen is immers niet overal toegestaan (binnen milieuhindercontouren) en wenselijk (ver gelegen van voorzieningen).

Vanuit economisch perspectief maken we op basis van de lokale situatie op de bedrijfshuisvestingsmarkt een inschatting van de wenselijkheid om deze panden te transformeren naar woningbouw. Leegstand is namelijk niet altijd een symptoom van overaanbod. Door bedrijfspanden te transformeren kunnen er ook economische tekorten ontstaan of zelfs worden vergroot. Ook kijken wij naar de lokale economische beleidsambities voor de afweging of panden getransformeerd kunnen worden.

Meer weten?

Met bovenstaande aanpak hebben wij inmiddels vijf gemeenten, waaronder de gemeente West-Betuwe geholpen met hun woningvraagstuk, waarbij we de economische belangen niet uit het oog zijn verloren. Wilt u voor uw regio inzichten in de kansen voor en wenselijkheid van transformatie van leegstaand bedrijfsvastgoed? Neem contact op met Miles Copping via miles.copping@bureaubuiten.nl.

Neem contact op

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Bureau BUITEN
Wittevrouwensingel 100
3514 AM Utrecht, Utrecht