Nieuws

Visie Vrijetijdseconomie Zuid-Limburg voor toekomstbestendige vrijetijdssector

Visie Vrijetijdseconomie Zuid-Limburg

De colleges van de 16 Zuid-Limburgse gemeenten hebben de visie Vrijetijdseconomie Zuid-Limburg behandeld. Hierdoor kunnen zij de visie dit voorjaar voorleggen aan de raadsleden van de 16 gemeenten. In een intensief proces met partijen uit de regio adviseerden Bureau BUITEN samen met Dona Stedebouw en Firestarter.nu de regio bij het opstellen van deze visie.

Toekomstbestendige Zuid-Limburgse vrijetijdssector

Doel van de visie vrijetijdseconomie is een toekomstbestendige Zuid-Limburgse vrijetijdssector te creëren, waarbij de kracht van heel Zuid-Limburg wordt gebruikt. De nabijheid van zowel stedelijke als landschappelijk topkwaliteiten in een internationale context maakt Zuid-Limburg uniek. Dat gegeven is het uitgangspunt in de Visie Vrijetijdseconomie Zuid-Limburg, die als titel heeft gekregen ‘Bestemming Zuid-Limburg 2030’.

Bestemming Zuid-Limburg 2030

In de visie Vrijetijdseconomie 2030 wordt ingegaan op belangrijke trends en ontwikkelingen  (zoals accommodatieaanbod) en hun betekenis voor Zuid-Limburg. Ook wordt de huidige positie van Zuid-Limburg als toeristisch-recreatieve bestemming geanalyseerd. Naast de belangrijke opgaven voor de toekomst komen de kernkwaliteiten van het gebied aan bod.

Wat Zuid-Limburg als toeristisch-recreatieve bestemming uniek maakt, is de nabijheid van zowel stedelijke als landschappelijke topkwaliteiten in een internationale context. De recreant en toerist in Zuid-Limburg hebben zowel de geneugten van de stad als het land steeds binnen handbereik, en beide zijn in de basis van topkwaliteit. Het gaat om het unieke en hooggewaardeerde heuvellandschap, cultuur en het erfgoed, samen met de vele voorzieningen, steden, attracties en dingen om te doen.

Leefbaarheid en vitaliteit

“Recreatie en toerisme moeten zoveel mogelijk positief bijdragen aan de leefbaarheid en (economische) vitaliteit van de gehele regio,” zegt Pieter Meekels, voorzitter van het Bestuurlijk Overleg Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg. Daarom zijn duurzaam toerisme en het ontwikkelen en managen van Zuid-Limburg als toeristisch-recreatieve bestemming zijn belangrijke ambities voor de komende jaren. Mogelijke negatieve effecten van toerisme moeten voorkomen worden, of worden geminimaliseerd, bijvoorbeeld door te voorkomen dat het op momenten en plekken te druk wordt.

Kwaliteit van het landschap, natuur en erfgoed

“Behoud van de kwaliteit van het landschap, natuur en erfgoed is essentieel voor de economische vitaliteit van de vrijetijdseconomie,” aldus Toine Gresel, voorzitter van het Bestuurlijk Overleg Nationaal Landschap Zuid-Limburg. “Bij ruimtelijke afwegingen op het gebied van bijvoorbeeld landbouw, wonen, industrie, mobiliteit, hernieuwbare energie en klimaatadaptatie moeten de belangen van de vrijetijdseconomie – en dus die van landschap, natuur en erfgoed – integraal worden meegewogen.”

Duurzame recreatiebestemming

De visie gaat er vanuit dat Zuid-Limburg in 2030 een duurzame toekomstbestendige recreatiebestemming is, waar kwalitatieve groei boven kwantitatieve groei gaat. Landschappelijke en stedelijke kwaliteiten versterken elkaar en de vrijetijdseconomie helpt om natuur en landschap te ontwikkelen.

De visie Vrijetijdseconomie is een gezamenlijke visie van de 16 gemeenten in Zuid-Limburg, die in samenwerking met de Provincie Limburg, Visit Zuid-Limburg, Maastricht Marketing, Recron, Koninklijke Horeca Nederland en de Natuur- en Milieufederatie Limburg is opgesteld. De colleges van de Zuid-Limburgse gemeenten bieden de Visie Vrijetijdseconomie nu aan de gemeenteraden ter vaststelling aan.

Bron: persbericht gemeente Sittard-Geleen

Meer informatie?

Neem contact op met Anneke van Mispelaar, e-mailadres anneke.vanmispelaar@bureaubuiten.nl