Kennisdossier

Vitale binnensteden

Tijd voor een nieuw toekomstperspectief!

Vitale binnensteden: tijd voor een nieuw toekomstperspectief!

De coronapandemie heeft de verschuiving van fysieke naar online retail versneld en het toekomstperspectief voor veel winkels en horeca onder druk gezet. Leegstand dreigt, en zeker in steden met een hoog risicoprofiel kan dat tot verloedering leiden. Tegelijkertijd ontstaan er nieuwe kansen: ruimte voor nieuwe economie, beleving, cultuur, vergroening en toerisme en recreatie. We doen daarom een oproep aan overheden: maak werk van een nieuw economisch toekomstperspectief voor de binnenstad. Wij helpen u graag op weg.

Vijf aspecten voor de binnenstad van de toekomst

 1. Economisch vitaal: ruimte voor werken, economisch profiel van de stad uitdragen en versterken.
 2. Inspirerend: plek voor ontmoeting, interactie, leisure, cultuur, beleving, inspiratie.
 3. Duurzaam: als proefruin voor groene innovaties (energie, circulair, klimaatadaptief).
 4. Bereikbaar: duurzame mobiliteit, optimale benutting van goed bereikbare plekken.
 5. Inclusief: toegankelijk en divers, met balans tussen economie en leefbaarheid.

Onze aanpak voor een nieuw toekomstperspectief

 • Gezamenlijk optrekken in het proces met vastgoedeigenaren, ondernemers, bewoners én gemeente. Gedeeld zeggenschap, gedeeld risico, gedeelde verantwoordelijkheid en gedeeld succes.
 • Integrale blik: geen eenzijdige focus op retail (binnenstad als ‘place to buy’), maar een brede blik: de binnenstad als economisch kloppend hart en aantrekkelijk woon- en verblijfmilieu (‘place to be’).
 • Datagedreven aanpak, zowel voor de risicoanalyse (welke steden kunnen de grootste klappen verwachten?) als de visie (welk aanbod, voor welke doelgroepen, hoe lopen bezoekersstromen?)
 • Toekomstgericht op de ruimtevragers van morgen: maatschappelijke trends (op duurzaamheid, onderwijs, gezondheid) en economische kansen (start-ups, nieuwe economie) een plek geven.
 • Van visie naar uitvoering en financiering: we vertalen de visie in concrete acties, op het gebied van:

-Economisch beleid (profilering, acquisitie, bedrijfsondersteuning)
-Ruimtelijk beleid (ruimtelijke ingrepen, functiemenging, Omgevingswet-prof)
-Samenwerking (hoe samen met stakeholders optrekken, hoe instrumenten als de BIZ inzetten)
-Citymarketing en promotie (richting bezoekers, bewoners, bedrijven)
-Financiering (financieringsinstrumenten, kansrijke fondsen zoals de Impulsaanpak en EU-fondsen)
-Monitoring en adaptief beleid

De binnenstad is daarbij constant in beweging, net als de wereld om ons heen. Dit vraagt om adaptief beleid: flexibel inspelen op ontwikkelingen. We stellen daarom een cyclische aanpak voor: van analyse, naar visievorming, naar uitvoering en financiering, gevolgd door opnieuw analyse en monitoring, etc.

Datagedreven aanpak

Data vormt de input voor een toekomstperspectief op maat voor de binnenstad. We brengen de volgende aspecten in kaart.

 • Ontwikkeling werkgelegenheid per sector en deelgebied
 • Indicatie aantal bezoekers binnenstad
 • Bezoekers: herkomst, terugkeerfrequentie, verblijftijd in de binnenstad
 • Profiel van de bezoeker (o.b.v. Whooz)
 • Bestedingspatroon (o.b.v. Whooz)
 • Mobiliteitsstromen en combinatiebezoeken
 • Leefstijlprofiel van inwoners en bezoekers, daaraan gekoppeld hun voorkeuren qua aanbod

Uit de praktijk: uitvoeringsprogramma vitaal centrum Willemstad

De gemeente Moerdijk investeert met het programma ‘Vitale Centra’ in bereikbare, compacte en dynamische centrumgebieden die uitnodigen als ontmoetingsplaats. Eén van deze centra is de vestingstad Willemstad en vanuit dit programma wordt een impuls gegeven om de vestingstad economisch te versterken en (nog) aantrekkelijker te maken voor (toekomstige) inwoners én bezoekers. Bureau BUITEN heeft in opdracht van gemeente Moerdijk een breed gedragen uitvoeringsprogramma opgesteld, waarmee overheden, ondernemers, organisaties en bewoners in Willemstad gelijk aan de slag kunnen om te bouwen aan een vitaal centrum. Lees hier verder >>

Meer informatie?

Neem contact op met Bart van Rijkom, e-mailadres bart.vanrijkom@bureaubuiten.nl of bel ons op 030-2318945.