Nieuws

Ilse aan de slag bij de gemeente Amstelveen

“Ik wil de meerwaarde van Europese projecten laten zien.”

Ilse aan de slag bij de gemeente Amstelveen

Adviseur Ilse van der Werf is voor twee dagen per week gedetacheerd bij de gemeente Amstelveen als subsidieadviseur ter vervanging van de huidige adviseur. Bureau BUITEN werkt al langere tijd naar tevredenheid samen met de gemeente aan de verschillende opdrachten en is gevraagd voor deze interessante EU opdracht.

Subsidiekansen in beeld

Ilse vertelt: “Ik werk nu twee dagen per week als subsidieadviseur voor de gemeente Amstelveen. Ik ben vorig jaar in september gestart en mijn opdracht is inmiddels verlengd tot 1 juli 2023. Ik breng Europese subsidiekansen onder de aandacht en ik kijk daarbij ook naar nationale en provinciale subsidiekansen.”

Ilse voert gesprekken en onderzoekt welke subsidies goed aansluiten bij de opgaven die er liggen voor de gemeente Amstelveen. Welke projecten zijn kansrijk en sluiten goed aan bij de Europese prioriteiten?

Ilse: “Ik heb een notitie gemaakt met het advies om focus aan te brengen op drie thema’s om de inzet realistisch en haalbaar te houden en vervolgstappen om deze thema’s voor Europese subsidieverwerving verder te brengen. De notitie is goedgekeurd en we zijn nu bezig met de vervolgstappen. De eerste stap was het organiseren van thematische werksessies om collega’s binnen de gemeente Amstelveen te informeren en enthousiasmeren over Europese subsidieprojecten en eerste projectideeën te identificeren. Deze sessies hebben inmiddels plaatsgevonden.”

Specialistische kennis

“Ik vind het erg leerzaam om voor de gemeente te werken. Je begrijpt beter hoe de verhoudingen liggen, hoe de bestuurlijke processen verlopen en hoe de organisatie van binnenuit werkt. In het begin was het nog even zoeken, omdat het een solistische functie betreft. Ik ben namelijk de enige subsidieadviseur voor nationale, provinciale en Europese subsidies. Wel maak ik onderdeel uit van de afdeling stedelijke ontwikkeling en het team economie en duurzaamheid. Het kantoor is één van de mooiste gemeentelijke ontmoetingsplekken van Nederland met een grote kantoortuin met flexplekken aan De Poel en het prachtige Amsterdamse bos. In mijn rol werk ik erg zelfstandig en je wordt daarom snel als een expert gezien. Ik kan mensen goed op weg helpen, omdat je over specialistische kennis beschikt. Dat is erg leuk om te doen.”

Meerwaarde laten zien

“De komende periode ga ik verder aan de slag met hoe we Europese subsidies kunnen inzetten om de Amstelveense opgaven verder te brengen en goed te kijken wat daarvoor nodig is. Daarnaast blijf ik ook de nationale en provinciale subsidiemogelijkheden onder de aandacht brengen. Ook ga ik werken aan bewustwording en draagvlak. Daar begint het eigenlijk allemaal mee. Vaak wordt er gedacht dat EU projecten veel tijd en geld kosten. Ik wil dit beeld bijstellen en juist de meerwaarde van EU projecten laten zien. Als mijn opdracht afgerond is hoop ik dat de gemeente Amstelveen actief inzet op het benutten van Europese subsidies en dat EU-kansen standaard worden meegenomen om lokale opgaven te versnellen en dat iedereen het belang er van gaat inzien.”

Meer informatie?

Wilt u meer informatie neem dan contact op met Ilse van der Werf, ilse.vanderwerf@bureaubuiten.nl.