Nieuws

Nieuw economisch beleid en visie toerisme voor Waterland

Nieuw economisch beleid en visie toerisme voor Waterland

Gemeente Waterland heeft zich als doel gesteld om toeristisch-recreatief aantrekkelijk te blijven en in te zetten op een vitale en toekomstbestendige economie. Daarvoor hebben de gemeente en het bedrijfsleven elkaar hard nodig. Samen met het lokale bedrijfsleven gaat gemeente Waterland daarom aan de slag met het opstellen van nieuw economisch beleid en een praktische visie op toerisme met bijbehorende actielijnen.

Economisch beleid en visie toerisme

Het beleid en de visie zijn bedoeld voor de periode van 2025 tot 2040, waarbij er gestreefd wordt om voor de komende 2 tot 4 jaar ook actielijnen uit te schrijven met kansen die direct opgepakt zouden kunnen worden. Gemeente Waterland zit momenteel in de inventariserende fase. Na het verzamelen van allerlei beleidsdocumenten komt er een eerste interne analyse van de kansen en bedreigingen. Samen met een intern projectteam, met ambtenaren van verschillende vakdisciplines, wordt deze analyse besproken.

Samenwerking

Bureau BUITEN heeft van de gemeente Waterland opdracht gekregen om het nieuwe economische beleid en de praktische visie op toerisme samen met gemeente en ondernemers op te stellen. Daarvoor wordt onder andere gekeken naar werkgelegenheid, vestigingsklimaat, duurzaam toerisme en hoe kansen benut kunnen worden en bedreigingen het hoofd geboden kunnen worden.

Ondernemers

Ondernemers zijn onderdeel van de Waterlandse economie. Hun betrokkenheid is dus belangrijk om tot een gedragen resultaat te komen. In en na de zomer gaat de gemeente daarom graag in gesprek met verschillende bedrijven. Daarbij valt te denken aan ondernemers in horeca, toerisme, detailhandel en zakelijke dienstverlening, maar ook in de bouw, installatietechniek, landbouw, visserij, transport, logistiek, media en communicatie. Hoe meer ondernemers bijdragen, hoe breder het onderwerp belicht kan worden. Ook de kennis en expertise van andere stakeholders als SPW, BTLH, de bruine vloot, vereniging Oud Monnickendam, de dorpsraden en nog een aantal overkoepelende partijen wordt gevraagd

Planning

Door middel van groepsinterviews of stakeholderbijeenkomsten wil de gemeente de samenwerking opzoeken met deze ondernemers en belanghebbenden. Zij worden te zijner tijd uitgenodigd en aankondigingen voor bijeenkomsten worden daarnaast gepubliceerd. Het is de wens van de gemeente dat het komende beleidsstuk en de visie breed gedragen worden. Ze hoopt dat men positief, oplossingsgericht en vooruitstrevend mee wil denken. Er wordt naar gestreefd om in het laatste kwartaal van dit jaar een concept klaar te hebben dat aan het einde van het eerste kwartaal van 2025 vastgesteld kan worden.

Meer weten

Wil je meer weten over dit project neem contact op met Indy Schumacher, e-mailadres indy. schumacher@bureaubuiten.nl. Het aanspreekpunt vanuit de gemeente is Simone Vendel, e-mailadres simone.vendel@waterland.nl.

Bron: www.zaaq.nl