Project

Bereikbaarheid corridor Alkmaar-Schiphol verbeteren

Omgevingsmanagement

Bovenlokale bereikbaarheid in de corridor Alkmaar-Schiphol verbeteren

Voor de Noordwestkant van Amsterdam (NowA) wordt er onderzoek gedaan voor het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). Het doel van het onderzoek is de bovenlokale bereikbaarheid in de corridor Alkmaar – Schiphol verbeteren en knelpunten op de A9 oplossen.

Het is een onderzoek met een nieuwe aanpak, waarbij er in een vroegtijdig stadium zoveel mogelijk partijen zijn betrokken. Dat zijn zeer verschillende organisaties zoals de provincie, gemeenten, bedrijven en belangenorganisaties. Het vergt aardig wat stuurmanskunst om samen met alle partijen tot oplossingen te komen voor de bereikbaarheidsproblematiek.

Concrete deelmaatregelen én innovatieve oplossingen

We hebben met zo’n 55 partijen samen de schouders eronder gezet. De stakeholders waren verdeeld over vier werkgroepen. Er waren drie werkgroepen per deelregio. Voor Alkmaar, IJmond en Haarlem/Haarlemmermeer. De vierde werkgroep heeft zich gericht op de A9 die door het gehele gebied loopt.

In teams van 10 à 15 man hebben we de oplossingsrichtingen uitgewerkt tot concrete deelmaatregelen. Daarnaast werden twee pressure cookers ingezet die tot innovatieve oplossingen binnen het personen- en goederenvervoer zijn gekomen, zoals bijvoorbeeld een praktische app ter bevordering van doorstroming van verkeer en vervoer.

Zes maatregelpakketten resulteerde in een rapport met de effecten

Het kernteam, waarin onze adviseur Sander Kooijman de rol van omgevingsmanager vervult, heeft de rapporten van de werkgroepen vergeleken. Belangrijke vragen hierbij waren: Wat is het effect op de mobiliteit? Leidt het tot betere doorstroming? Daalt het aantal auto’s op de weg? Wat is de milieuhinder? Hoe is de leefbaarheid? Wat zijn de kosten? Is er draagvlak?

We hebben de deelmaatregelen gebundeld in zes maatregelpakketten. Deze zijn doorgerekend en dit resulteerde in een rapport met de effecten. Samen met het kernteam hebben wij draagvlakrapport opgesteld. Alle 55 intensief betrokken partijen hebben hierin aangegeven wat ze van de maatregelen vinden.

De uitkomsten uit de vergelijking van maatregelpakketten en het draagvlakrapport worden beoordeeld tijdens een bestuurlijk overleg van het project. De meest interessante pakketten worden meegenomen in een programma wat het Ministerie van Infrastructuur samen met de Metropoolregio Amsterdam en de Provincie ontwikkelt of krijgen ergens anders een plek.

Woon- of werklocaties ontwikkelen rondom knooppunten

Een van de belangrijkste conclusies van het project is: probeer altijd woon- of werklocaties te ontwikkelen rondom knooppunten zodat je direct verbanden legt. En zodat je mensen in ieder geval een alternatief kunt bieden door een goede ov-verbinding naar hun werk.

Meer informatie?

Vul het contactformulier in of bel ons op 030-2318945.

Neem contact op

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Bureau BUITEN
Wittevrouwensingel 100
3514 AM Utrecht, Utrecht