Project

Uitvoeringsagenda recreatie en toerisme Dronten

Uitvoeringsagenda recreatie en toerisme Dronten

Het toeristisch-recreatief beleid opstellen én uitvoeren samen met ondernemers. Veel gemeenten hebben deze ambitie. Het toeristisch product is immers een samengesteld product: publieke en private voorzieningen samen maken de ultieme vrijetijdsbeleving. Echte samenwerking in de uitvoering vraagt echter tijd. De gemeente Dronten ging samen met Bureau BUITEN de uitdaging aan.

De vrijetijdseconomie is belangrijk voor Dronten: in 2018 was de sector goed voor 8,9% van het aantal banen in de gemeente. Gemiddeld is dit in Flevoland 6,3%. Met de aantrekkelijke kustlijn, interessante verblijfsmogelijkheden, wandel- en fietsroutes,  dagattracties als Walibi, Flevonice en Dorhout Mees en evenementen als Lowlands en de Opwekking heeft de gemeente een sterk en uitgebreid toeristisch-recreatief aanbod. Eén van de opgaven voor de sector is het genereren van meer bestedingen in de gemeente, bijvoorbeeld van de vele verblijfsgasten die hier verblijven.

Kerngroep vrijetijdseconomie

In haar economisch beleid werkt de gemeente Dronten met kerngroepen met daarin vertegenwoordigers vanuit de overheid, ondernemers, brancheorganisaties en onderwijs. Voor verschillende prioriteiten uit het economisch beleid zijn kerngroepen succesvol, zoals de ondernemersacademie, bedrijventerreinen en de dynamiek in de landbouw. In 2018 is naast de kerngroep vitale centra, de kerngroep vrijetijdseconomie opgericht, die onder begeleiding van de gemeente en Bureau BUITEN de uitvoeringsagenda toerisme en recreatie 2018-2022 heeft opgesteld.

Gezamenlijke ambities

In de uitvoeringsagenda zijn een gezamenlijk toekomstbeeld, doelstellingen en projecten geformuleerd. Voor de uitvoering zijn er vier prioritaire projecten geselecteerd door de kerngroep.

Het toekomstbeeld voor toerisme en recreatie in Dronten in 2022 is:

“De gemeente Dronten is een goed bekende, aantrekkelijke en gevarieerde recreatiebestemming. Het toeristisch-recreatieve aanbod is goed met elkaar verbonden en er wordt meerwaarde gecreëerd door samenwerking tussen ondernemers. Het landschap, het water en de cultuurhistorie zijn beleefbaar en er zijn stappen gezet om de bereikbaarheid te verbeteren.”

Prioriteren

Na de vaststelling van de uitvoeringsagenda kon de kerngroep met de uitvoering aan de slag. Hiervoor hebben we ook ingezet op versterking van de kerngroep met ondernemers die enthousiast zijn over de uitvoering. Samen is nog een keer goed gekeken naar de prioriteiten en besloten aan de slag te gaan met gebiedsmarketing, ontmoetingen voor en door de sector en verbindingen tussen aanbieders (arrangementen).

Samenwerking

De kerngroep heeft nu al gezorgd voor intensievere communicatie tussen de gemeente en ondernemers en andere actoren in de sector. Ook hebben de ondernemers en andere organisaties onderling verbindingen gelegd en de basis bepaald voor gebiedsmarketing. Vanuit Bureau BUITEN hebben we de kerngroep in de eerste periode begeleid: structuur aangegeven, acties opgestart en zo gezorgd voor de basis voor succesvolle samenwerking.

Voor de komende maanden staan er belangrijke activiteiten op de planning, zoals het verder uitwerken van toeristisch-recreatieve gebiedsmarketing in de gemeente. De kerngroep neemt verder het voortouw in deze projecten. Soms gaat de samenwerking langzamer dan dat ondernemers dat zelf in hun bedrijf gewend zijn, maar het is voor alle leden van de kerngroep motiverend om te zien dat er resultaten geboekt worden.

“Wij zijn zeer tevreden over de begeleiding van Bureau BUITEN bij de realisatie van de uitvoeringsagenda en het opstarten van de projecten. Met vertrouwen gaan wij nu verder met de kerngroep vrijetijdseconomie,” zegt Janetta de Graaf, beleidsadviseur vrijetijdseconomie bij de gemeente Dronten.

Meer informatie?

Neem contact op met Anneke van Mispelaar, e-mailadres anneke.vanmispelaar@bureaubuiten.nl

Neem contact op

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Bureau BUITEN
Wittevrouwensingel 100
3514 AM Utrecht, Utrecht