Project

Aan de slag voor de economie van morgen in Capelle aan den IJssel

Aan de slag voor de economie van morgen in Capelle aan den IJssel

De economie maakt een transitie door naar de Next Economy. Het nog altijd toenemende belang van internet, verdere automatisering en toenemende aandacht voor duurzaamheid zorgen voor deze transitie. Tegelijkertijd is de grote stad booming. Voor de gemeente Capelle aan den IJssel is de vraag hoe zij kunnen inspelen op deze economie van morgen en, als buurgemeente van Rotterdam, op de populariteit van de grote stad.

Samen met stakeholders stelde Bureau BUITEN een ambitieus Programma Economie op. We organiseerden een ondernemersavond om aandachtspunten op te halen, voerden gesprekken met verschillende partijen in de regio, en toetsten de concepten bij de raad en bij ondernemers.  Dit leidde tot een Programma Economie met gezamenlijke ambities en concrete en effectieve maatregelen, voor de korte en middellange termijn.

Ambities: sterke positie Capelle behouden

Een sterke positie in de regio behouden, voldoende werkgelegenheid, goed voorbereid zijn op toekomstige veranderingen en het benutten van kansen voor moderne woon-werkgebieden. Dit zijn de belangrijkste ambities in het Programma Economie. Ook is in het plan aandacht voor toerisme, recreatie en duurzaamheid en voor de positie van Capelle ten opzichte van Rotterdam.

Voldoende banen én het juiste personeel 

Om het aantal banen op peil te houden is een goede samenwerking tussen onderwijs, overheid en arbeidsmarkt van belang. Deze continue opgave wordt in regionaal verband opgepakt. De economie krijgt een impuls door in de transitie van Rivium de verbinding te leggen met de Erasmus Universiteit en andere opleidingsinstituten, nieuwe startende bedrijven aan te trekken en ondernemerschap te stimuleren door voldoende mogelijkheden te bieden voor starters en scale ups. Er wordt daarbij niet alleen naar formele werklocaties gekeken, maar er is ook ruimte voor innovatieve menging, zoals schone productie in kantoren en werkplaatsen in wijkwinkelcentra. Ook wordt er ruimte geboden aan hotels. Dat levert niet alleen banen op, maar biedt ook overnachtingsmogelijkheden voor de zakelijke en recreatieve toerist die zich richt op Rotterdam en het Groene Hart.

Bedrijfshuisvesting en (woon-)werkgebieden

Capelle moet een aantrekkelijke vestigingsplaats blijven voor bedrijven. Dat betekent dat er ingespeeld wordt op de veranderende wensen en eisen die bedrijven en werknemers stellen aan werkgebieden. Capelle gaat na of de bestemmingsplannen – straks: omgevingsplannen – hierin wel voorzien. Het accountmanagement is van hoog niveau en dat willen ze behouden. Op deze manier worden ondernemers “ontzorgd ” en begeleid naar de juiste vestigingslocatie en ondersteund met vergunningstrajecten.

Maximale bereikbaarheid van werk en bedrijvigheid

Economische ontwikkelingen zoveel mogelijk concentreren op goed bereikbare OV-locaties. Daarnaast worden duurzame, innovatieve en nieuwe mobiliteit gestimuleerd en gepromoot door de inzet van deelfietsen en elektrische (deel)auto’s. Capelle biedt door haar gunstige ligging goede kansen voor bijvoorbeeld een hub voor elektrische stadsdistributie (last mile).

De ambities en voorgestelde maatregelen worden uitgewerkt in een concreet uitvoeringsprogramma voor de komende jaren. Capelle zoekt daarin uiteraard veelvuldig de verbinding met de regio. Het Programma Economie is inmiddels unaniem vastgesteld door Raad en College en is te vinden op de website Capelle Bouwt aan de stad.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Jos van Heest, e-mailadres jos.vanheest@bureaubuiten.nl.

Foto: Winkelcentrum Koperwiek (bron: Fimek)

Neem contact op

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Bureau BUITEN
Wittevrouwensingel 100
3514 AM Utrecht, Utrecht