Project

Advies Haagse kantorenmarkt

De beste kantoren voor de economie van morgen

Advies Haagse kantorenmarkt

Gemeente Den Haag heeft afgelopen jaren flink ingezet op transformatie van kantoren naar woningen, waardoor op enkele locaties spanningen ontstaan: kantoren worden getransformeerd, ondanks interesse van kantoorgebruikers. Als de transformatie in het huidige tempo doorzet, en geen nieuwe plannen worden ontwikkeld, zou er een tekort in bepaalde marktsegmenten kunnen ontstaan.

Dit zouden ook marktsegmenten kunnen zijn die verband houden met de transitie waar Den Haag doorheen gaat, van klassieke bestuursstad naar een internationale stad met sterke, innovatieve economische clusters, veel zzp’ers en kleine ondernemingen.

Ontwikkeling kantoren in de toekomst

Bureau BUITEN is gevraagd om te onderzoeken hoe de Haagse marktvraag naar kantoren zich in de toekomst ontwikkelt, welke kwalitatieve vestigingsmilieus worden gevraagd en wanneer het op basis daarvan verstandig is om in te zetten op transformatie. Interviews met kantoorgebruikers en werksessies met marktpartijen maakten onder andere deel uit van de aanpak.

Kwantitatieve ruimtevraag kantoren

Als vertrekpunt voor de vraagraming is de werkgelegenheidsraming uit de studie ‘Nederland in 2030-2050 geraadpleegd. Twee referentiescenario’s – Toekomstverkenning Welvaart en Leefomgeving’, kortweg WLO, zijn gebruikt. De werkgelegenheidsraming is in deze rapportage specifiek gemaakt voor de gemeente Den Haag. Vervolgens is, rekening houdend met de ontwikkeling van het aandeel kantoorbanen en de ontwikkeling van het kantoorquotiënt, de kwantitatieve ruimtevraag naar kantoren geraamd.

Interviews met kantoorgebruikers, makelaars en beleggers

Parallel lopend aan het bovenstaande is een elftal interviews afgenomen met kantoorgebruikers, makelaars en beleggers. Tijdens de interviews vroegen wij de kantoorgebruikers zowel naar de wensen van de locatie als naar wensen over het pand. Met makelaars bespraken wij de belangrijkste ontwikkelingen op de Haagse kantorenmarkt en met beleggers spraken wij over de kansen op de Haagse kantorenmarkt. Het Rijk interviewden wij afzonderlijk over haar vastgoedstrategie in Den Haag.

Mede op basis van de uitkomsten van deze interviews is de geraamde kwantitatieve ruimtevraag toegedeeld aan de verschillende Haagse kantoormilieus.

Meer informatie?

Vul het contactformulier in of bel ons op 030-2318945.

Neem contact op

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Bureau BUITEN
Wittevrouwensingel 100
3514 AM Utrecht, Utrecht