Project

Bouwstenen toerisme en recreatie voor Omgevingsvisie Beverwijk

Bouwstenen toerisme en recreatie voor Omgevingsvisie Beverwijk

Omgevingswet: een gezond evenwicht tussen benutten en beschermen

Ruimtelijk Nederland is in de ban van de nieuwe Omgevingswet. De Omgevingswet bundelt en moderniseert bestaande wetten en regels met betrekking tot bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur in één overzichtelijke wet. Op 1 januari 2023 wordt de nieuwe wet ingevoerd. Door heel Nederland werken gemeenten aan omgevingsvisies waarin zij de ambities en beleidsdoelen voor de fysieke leefomgeving vastleggen. De Omgevingswet moet zorgen voor een goed evenwicht tussen het benutten en beschermen van de omgeving, een vraagstuk dat ook vanuit toeristisch-recreatief perspectief steeds urgenter wordt.

Toeristische ontwikkeling Beverwijk

Met het Beleidsplan Toerisme 2015-2020 heeft de gemeente Beverwijk de afgelopen jaren ingezet op verdere toeristische ontwikkeling. De komende jaren wil de gemeente de meerwaarde van recreatie en toerisme voor de economie en het welzijn van inwoners nog verder vergroten door concrete acties te ondernemen. De gemeente gaat daarom een beknopte toeristische visie met uitvoeringsprogramma opstellen. Tegelijkertijd is dit een belangrijke bouwsteen voor de gemeentelijke omgevingsvisie (waarvoor inmiddels een concept koersdocument gereed is) waarover na de gemeenteraadsverkiezingen zal worden besloten.

Analyse toerisme en recreatie in Beverwijk

De gemeente heeft Bureau BUITEN ingeschakeld om bouwstenen voor het Toeristisch en Recreatief Perspectief te ontwikkelen die als basis voor de visie dient. Wij schreven een rapport waarin we advies hebben gegeven over:

  • Trends & ontwikkelingen in de sector en in de samenleving, toegepast op de gemeente Beverwijk.
  • Profiel leefstijlen inwoners Beverwijk, Wijk aan Zee en de omliggende regio.
  • Profiel huidig aanbod.
  • Mogelijkheden voor regionale samenwerking.
  • Aanbevelingen bestemmingsontwikkeling Wijk aan Zee en centrum Beverwijk.

Het Perspectief is in februari 2022 door het college akkoord bevonden en ter informatie aan de raad toegestuurd. Het vormt een van de onderdelen van de Omgevingsvisie die in 2022 gereed is.

Benieuwd wat we voor uw bestemming of gemeente kunnen doen?

Neem contact op met Desiree van der Heide voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek, e-mailadres:  desiree.vanderheide@bureaubuiten.nl

Neem contact op

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Bureau BUITEN
Wittevrouwensingel 100
3514 AM Utrecht, Utrecht