Project

Economie en arbeidsmarkt in kaart voor de gemeente Waalwijk

Economie en arbeidsmarkt in kaart voor de gemeente Waalwijk

Waalwijk wil een aantrekkelijke gemeente zijn om in te wonen, werken, ondernemen én fungeren als regionaal werkgelegenheidscentrum in Midden-Brabant. De gemeente Waalwijk heeft daarom Bureau BUITEN gevraagd onderzoek te doen naar de ontwikkeling van de lokale economie en arbeidsmarkt. Hierbij is zowel de huidige situatie als de toekomstverwachting voor de komende 5 à 10 jaar van belang. Belangrijke onderwerpen bij dit onderzoek zijn; de ontwikkeling van werkgelegenheid, de beoordeling van het vestigingsklimaat, de effecten van de coronacrisis, de invloed van robotisering en automatisering, de vraag naar de inzet van arbeidsmigranten en de beschikbaarheid van geschikt personeel. Met de onderzoeksresultaten wil de gemeente de komende jaren aan de slag om te werken aan de lokale economische ambities.

Nulmeting en factsheets: economie Waalwijk groeit hard

Bureau BUITEN is met deze opdracht aan de slag gegaan en heeft als eerste stap een nulmeting uitgevoerd, waarbij de huidige economische structuur en arbeidsmarkt op basis van beschikbare data en rapporten in beeld is gebracht. De resultaten van deze nulmeting zijn zichtbaar gemaakt in overzichtelijke factsheets voor zowel de economische structuur als de arbeidsmarkt. Met deze nulmeting wordt duidelijk dat de economie van Waalwijk de laatste jaren hard groeit. Groeiende sectoren zijn; vervoer en opslag, groothandel en industrie. In Waalwijk zijn bekende grote bedrijven gevestigd zoals; Ingram Micro, DSM, De Mandemakers Groep en De Spar.

Enquête en verdiepende interviews: toekomstperspectief in beeld

Onderdeel van de opdracht was een enquête, die samen met de gemeente is uitgezet onder het Waalwijkse bedrijfsleven. De 420 respondenten gaven inzicht in de huidige situatie en het toekomstperspectief van bedrijven voor de economie en arbeidsmarkt. Ook kregen we inzicht in de invloed en het verwachte ‘corona-effect’. Aanvullende gesprekken met 10 van de grootste werkgevers gaven ook interessante inzichten over wat de sectoren vervoer en opslag, groothandel en industrie verwachten voor de toekomst.

Resultaten en aanbevelingen: aan de slag

Eindresultaat was een overzichtelijk rapport met aanbevelingen over hoe de gemeente ook in de toekomst een aantrekkelijke gemeente kan blijven om in te wonen, te werken en te ondernemen. De gemeente gaat nu verder aan de slag met de uitwerking.

Meer weten?

Wilt u meer weten over het onderzoek en de aanbevelingen voor de gemeente Waalwijk? Of bent u benieuwd hoe wij uw gemeente of regio kunnen helpen bij het in kaart brengen van de economische structuur en wat er nodig is voor de toekomstige economie van uw gemeente? Neem dan contact op met Jos van Heest, e-mailadres jos.vanheest@bureaubuiten.nl of neem een kijkje op de website van de gemeente Waalwijk.