Project

Coördinatie Actie-agenda Vakantieparken

Coördinatie Actie-agenda Vakantieparken

Het Rijk, gemeenten, provincies, de HISWA-RECRON en maatschappelijke organisaties pakken samen de kansen op die vakantieparken te bieden hebben. Enerzijds is er gezamenlijk actie nodig om te voorkomen dat vakantieparken afglijden. Anderzijds is bij vakantieparken waar al actie ondernomen wordt,  behoefte aan een toekomstperspectief waar aandacht is voor bewoners en betrokken ondernemers. De gezamenlijke actie wordt vormgegeven in de Actie-agenda Vakantieparken. In opdracht van het Ministerie van BZK, directie Woningmarkt, coördineert Bureau BUITEN samen met Jonge Honden deze Actie-agenda.

Actie-agenda Vakantieparken: 5 hoofdlijnen

De inzet van de actie-agenda bestaat uit vijf hoofdlijnen:

  1. Vakantieparken aantrekkelijk houden;
  2. Passende oplossingen voor mensen die nu op de parken (permanent) wonen;
  3. Voorkomen van excessen en uitbuiting van kwetsbare groepen;
  4. Inzet op veilige parken zonder criminaliteit en ondermijning;
  5. Voor de toekomst kijken of het combineren van maatschappelijke functies van vakantieparken mogelijk is.

Verbindende factor

Bureau BUITEN is samen met Jonge Honden de coördinator en aanjager van de Actie-agenda en zijn daarmee de verbindende factor tussen de ondertekenaars. Wij onderhouden contact met partijen die met het onderwerp bezig zijn, helpen partijen bij het opzetten en uitvoeren van acties, en ondersteunen bij kennisdeling en het uitwisselen van ervaringen.

Wij willen ervoor zorgen dat de samenwerking in de Actie-agenda meerwaarde oplevert en voorkomen dat het wiel opnieuw wordt uitgevonden. In deze opdracht combineren wij onze kennis van vrijetijdseconomie met de ervaring van het coördineren van interbestuurlijke en integrale samenwerkingstrajecten.

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit project of bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op met Anneke van Mispelaar via anneke.vanmispelaar@bureaubuiten.nl .

Neem contact op

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Bureau BUITEN
Wittevrouwensingel 100
3514 AM Utrecht, Utrecht