Project

Economische visie en uitvoeringsprogramma voor de gemeente Putten

Economische visie en uitvoeringsprogramma voor de gemeente Putten

Bureau BUITEN en de gemeente Putten hebben tussen 2022 en 2023 samengewerkt aan het opstellen van de economische visie en een daaraan gekoppeld uitvoeringsprogramma. De visie geeft antwoord op de vraag: “Waar wil Putten op economisch vlak staan in 2040?”. Dat is een gemeente waar toekomstbestendig ondernemerschap en brede welvaart hand in hand gaan. De economische visie is kort voor de zomer vastgesteld door de gemeenteraad.

Putten is een aantrekkelijke gemeente om in te wonen, te werken en te recreëren. De gemeente ligt op het kruispunt van de Noord-Veluwe met haar natuurschoon, de Gelderse Vallei (Foodvalley) met haar sterke agrifoodsector, de randmeren tussen Gelderland en Flevoland en de noordvleugel van de Randstad met Amersfoort als nabijgelegen stad. De A28-corridor (weg en spoor) verbindt dit geheel. Deze combinatie van regionale invloeden vertaalt zich ook in een divers ruimtelijk en economisch profiel in de gemeente Putten.

De kracht van Putten

De economische visie van Putten en het uitvoeringsprogramma gaan uit van de kracht van Putten, als aantrekkelijke groenblauwe gemeente in de Veluwe. Er wordt door middel van vier sporen ingezet op sterke sectoren:

  • Spoor 1: Toekomstbestendige vrijetijdseconomie, duurzame agrifood en mkb.
  • Spoor 2: Vitaal dorpshart en leefbare gemeente.
  • Spoor 3: Voldoende ruimte voor werken voor Puttense ondernemers.
  • Spoor 4: Verbetering van de dienstverlening van de gemeente.

Zo blijft Putten een gemeente waar de kwaliteit van de leefomgeving samen gaan met goed en duurzaam ondernemerschap en verduurzaming van de economie. De visie is in nauwe samenwerking met ondernemers uit verschillende sectoren tot stand gekomen. Er was veel interactie in verschillende sessies tussen ondernemers en gemeenten onderling over toekomst van Putten. Ook is de Raad meegenomen in tussentijdse resultaten en is het gesprek gefaciliteerd. Er is een (data)analyse gedaan, visie- en strategievorming uitgevoerd en het Economisch beleid is opgesteld. Er zijn concrete acties en projecten opgesteld in het uitvoeringsprogramma voor de komende jaren.

Meer informatie

Bent u benieuwd wat we voor u kunnen betekenen bij het opstellen van nieuw economisch beleid? Neem dan contact op met Bart van Rijkom, bart.vanrijkom@bureaubuiten.nl.