Project

Een bloeiende creatieve industrie in een levendige stad

De meerwaarde van creativiteit in gebiedsontwikkeling.

Een bloeiende creatieve industrie in een levendige stad

Bij een levendige stad als Utrecht hoort een bloeiende creatieve industrie. Onze adviseurs onderzochten voor de gemeente Utrecht hoe de creatieve industrie een blijvende plek kan krijgen in binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen.

Welke waarde creëert cultuur? Hebben creatieve ondernemers genoeg experimenteerruimte in onze stad? En hoe verhoudt die zich tot de posities en ambities van grote marktpartijen?

We kennen allemaal de creatieve industrie als tussentijdse gebruiker. Het zet als placemaker een gebied op de kaart en draagt bij aan waardeontwikkeling. Maar creatieve ondernemers moeten vaak weer vertrekken als een gebied tot ontwikkeling wordt gebracht.

Een blijvende plek voor creatieven

Is er straks nog wel ruimte voor creatieve industrie als we ook de laatste rafelranden van de stad gaan ontwikkelen? En is het niet veel slimmer om de creatieven vaker blijvend een plek te geven in die gebiedsontwikkelingen? Ze dragen toch bij aan de aantrekkelijke gemengde  stadswijken die we met elkaar willen ontwikkelen? En wat is de ruimtevraag vanuit de sector zelf?

Om op deze vragen antwoorden te krijgen hebben wij een enquête gehouden onder de creatieven in de stad Utrecht. Er zijn diepte interviews gehouden met vier Utrechtse broedplaatsen, SWK, gebiedsmanagers, UVO en Urban Resort Amsterdam en St. Trudo in Eindhoven. Hieronder de antwoorden in een notendop.

Tekort aan passende huisvesting voor creatieve ondernemers

Er is een tekort aan passende huisvesting in Utrecht. De sector groeit. Uit de enquête blijkt dat bijna 40% van de creatieve ondernemers een verhuiswens heeft. Liefst 60% daarvan denkt geen passend aanbod in Utrecht te kunnen vinden. Broedplaatsen zitten vol en betaalbaarheid is vaak een struikelblok.

Er liggen veel kansen om de creatieve broedplaatsen een blijvende plek te geven in onze nieuwe stadswijken. In ons advies hebben we de meerwaarde hiervan geduid. En wij keken verder dan begrippen als placemaking en levendigheid.

Instrumenten om sturing te geven in de praktijk

De gemeente heeft een rol in het sturen op voldoende beschikbaar aanbod, op betaalbaar aanbod en op doorstroming. Dat begint met een helder beleidskader: welk belang hecht de gemeente aan de creatieve industrie als producent van cultuur, als bron van werkgelegenheid, als aanjager van innovatie en als ontwikkelaar/gebruiker van die aantrekkelijke stad? In welke mate wil zij bijdragen aan voldoende en betaalbare huisvesting? In ons advies benoemen we verschillende instrumenten waarmee die sturing in praktijk kan worden gebracht.

De waarde van creatieve industrie in uw stad?

Wilt u meer weten over de waarde van de creatieve industrie voor uw stad? En hoe deze waarde het best ingezet kan worden? Vul het contactformulier in of bel ons op 030-2318945.

Neem contact op

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Bureau BUITEN
Wittevrouwensingel 100
3514 AM Utrecht, Utrecht