Project

Europees project LIFE NARMENA: Duurzame bodemsanering

Europees project LIFE NARMENA: Duurzame bodemsanering

De Europese subsidieaanvraag voor het LIFE-project NARMENA is goedgekeurd. Goed nieuws! De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) gaat samen met projectpartners nature-based oplossingen testen om metaalverontreiniging in water- en natuurgebieden te verminderen. Projectleider Maarten Kruger van Bureau BUITEN heeft samen met collega’s en met Bart Janssen van Het Subsidiehuis de aanvraag voor OVAM verzorgd. Het project heeft een totaalbudget van ca. 4,5 miljoen euro.

Duurzame bodemsanering

Het doel van het project is om op duurzame wijze metaalverontreiniging in rivieren en beken in kwetsbare natuurgebieden te reduceren, zodat er minder risico ontstaat voor mens, plant en dier. Ook is er dan meer ruimte voor waterberging. Het project wordt uitgevoerd in verschillende natuurgebieden in Vlaanderen. Drie gebieden hebben verontreinigde waterlopen met metalen en stromen door Natura 2000 gebied.

Resultaten en ervaringen

De resultaten en ervaringen van NARMENA-project worden uitgewerkt om de kosteneffectieve natuurgebaseerde saneringen toe te kunnen passen. De resultaten worden vergeleken met conventionele saneringstechnieken en de bevindingen worden verspreid binnen de EU, zodat  overheden worden gestimuleerd om deze technieken (vaker) toe te passen in kwetsbare natuurgebieden.

Van projectidee tot uitvoering

Bureau BUITEN heeft het projectidee samen uitgewerkt met de OVAM en haar projectpartners en gekeken welk programma geschikt was voor de subsidieaanvraag. Ook hebben wij de aanvraag opgesteld en uitgeschreven. Het budget is opgesteld door Bart Jansen van Het Subsidiehuis conform Europese regelgeving.

Meer informatie?

Meer weten over dit project of Europese subsidiemogelijkheden neem contact op met Maarten Kruger, e-mail maarten.kruger@bureaubuiten.nl.

Neem contact op

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Bureau BUITEN
Wittevrouwensingel 100
3514 AM Utrecht, Utrecht