Project

Geactualiseerde beleidsnota en uitvoeringsagenda toerisme, recreatie en evenementen Zeewolde

Geactualiseerde  beleidsnota en uitvoeringsagenda toerisme, recreatie en evenementen Zeewolde

Zeewolde is een heerlijke plaats om te wonen, te werken en te recreëren. Naast inwoners, genieten ook toeristen en recreanten uit alle windstreken van de stranden, bossen en het vrijetijdsaanbod. De gemeente Zeewolde zet in op de verdere ontwikkeling van toerisme, recreatie en evenementen om de leefbaarheid én de economie van Zeewolde te versterken. Op 5 november 2020 heeft de gemeenteraad van Zeewolde de beleidsnota en uitvoeringsagenda recreatie en toerisme 2020-2025 besproken en unaniem vastgesteld.

Actualisatie van het beleid

De twee voorgaande beleidsnota’s van Zeewolde uit 2009 en 2015 over recreatie, toerisme en evenementen moesten geactualiseerd worden (Beleidsnota en het actiepuntenprogramma recreatie en toerisme ‘Ont-spannend Zeewolde’ en de Beleidsnota en het uitvoeringsprogramma evenementen ‘Het bruist in Zeewolde!’). In opdracht van de gemeente Zeewolde actualiseerde Bureau BUITEN de analyse en de beleidsambities en stelden we in samenspraak met partners uit de regio een nieuwe geïntegreerde nota met uitvoeringsagenda op. Recreatie, toerisme en evenementen hangen nauw met elkaar samen, dus door ze in één nota op te nemen worden de verbanden zichtbaar en kunnen ze elkaar versterken.

Verhaal van inpoldering vertellen

Een belangrijke kans voor Zeewolde is het benutten van de uniciteit van Flevoland, door het verhaal van de inpoldering beter beleefbaar te maken. Flevoland, en Zeewolde daarin, is als grootste polder van Europa uniek. In Zeewolde ervaar je dat bijvoorbeeld bij het landschapskunstwerk ‘Sea Level’ van de Amerikaanse kunstenaar Richard Serra. Maar ook het Horsterwold, één van de grootste aaneengesloten loofbossen van West-Europa, heeft onvermoede aantrekkingskracht. In het hart, de Stille Kern, kan je nog struinen door de uitgestrekte natuur. Door de vruchtbare bodem van de voormalige Zuiderzee groeien bomen in een enorm tempo, waardoor je al snel de indruk krijgt van een oerbos. Het leven op de vruchtbare zeebodem levert ook bijzondere natuur en landbouw op, die eveneens kansen bieden voor sterke en karakteristieke toeristische producten.

Gezamenlijk aan de slag

De geactualiseerde nota geeft richting aan een nieuw programma gericht op een optimale bijdrage van recreatie en toerisme aan de economie en de leefbaarheid en gezelligheid in Zeewolde. Samen met haar partners zoals Puur Zeewolde, natuurbeheerders, Gastvrije Randmeren, bedrijven en organisaties in de toeristische-, recreatieve – en evenementensector, gaat de gemeente Zeewolde de komende jaren aan de slag met de uitvoeringsagenda. Wandelen, fietsen, varen en andere vormen van route-gebonden recreatie krijgen een impuls, de hoge natuurwaarden vormen daarvoor de basis. Voorbeelden van acties uit deze agenda zijn de verbetering van het fiets- en wandelnetwerk, verbetering van de digitale informatievoorziening, vergroten van de belevingswaarde en het uitwerken van de verhaallijn Nieuwe Natuur uit het Toeristisch Perspectief Bestemming Flevoland 2030. Actualisering van de beleidsregels voor evenementensubsidies zal bijdragen aan versterking en vernieuwing in het aanbod.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de beleidsnota en het uitvoeringsprogramma toerisme, recreatie en evenementen Zeewolde? Of wilt u weten wat wij voor uw gemeente of regio kunnen betekenen op het gebied van toerisme en recreatie? Neem dan contact op met Daphne van der Veer via daphne.vanderveer@bureaubuiten.nl.

Foto: gemeente Zeewolde

Neem contact op

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Bureau BUITEN
Wittevrouwensingel 100
3514 AM Utrecht, Utrecht