Project

Gelderse bedrijventerreinen: klaar voor de toekomst?

Gelderse bedrijventerreinen: klaar voor de toekomst?

De provincie Gelderland heeft in de Omgevingsvisie voor bedrijventerreinen de volgende doelstelling geformuleerd: “In 2050 zijn alle werklocaties duurzaam ingericht qua energie, klimaatbestendigheid en logistieke productiestromen”. Dit was de aanleiding voor de provincie om te onderzoeken hoe vitaal en toekomstbestendig de bedrijventerreinen in Gelderland nu zijn en waar de ontwikkelingskansen liggen. Bureau BUITEN voerde dit onderzoek in opdracht van de provincie Gelderland uit.

Definitie toekomstbestendig bedrijventerrein

De afgelopen jaren lag de focus op ‘de basis op orde krijgen’ op de bedrijventerreinen in Gelderland. Er was vooral aandacht voor de fysiek-ruimtelijke verbetering van bedrijventerreinen. Toekomstbestendigheid reikt verder dan dat en gaat ook over zaken als duurzame energie, klimaat, gezondheid, next economy en ecologie. Samen met de provincie, gemeenten en experts zijn we tot de volgende definitie van toekomstbestendige bedrijventerreinen gekomen:

‘Toekomstbestendige Gelderse bedrijventerreinen zijn terreinen waar bedrijven, overheden en beheerders samenwerken aan toekomstige kansen en aanpak van knelpunten op het gebied van economie, duurzame energie, klimaat, gezondheid en ecologie, waarmee een aantrekkelijker vestigingsklimaat wordt gecreëerd en waar toegewerkt wordt naar energieneutrale en klimaatbestendige bedrijventerreinen in 2050’.

Nulmeting: GIS analyses en app

In het onderzoek is de toekomstbestendigheid benaderd vanuit drie pijlers: duurzaam & gezond, fysiek-ruimtelijk en sociaaleconomisch. Deze drie pijlers bestaan uit verschillende subthema’s, die met behulp van indicatoren in beeld zijn gebracht in een nulmeting. Vrijwel alle bedrijventerreinen in Gelderland zijn door ons onderzocht. Het grootste deel van de nulmeting komt voort uit het combineren van diverse databestanden. Het tweede deel bestaat uit een fysieke schouw (bezoek) van de terreinen, hiervoor hebben we een app gebouwd die gekoppeld is aan GIS. De nulmeting geeft inzicht in de huidige situatie, maar richt zich ook op kansen voor versterking van bedrijventerreinen in Gelderland.

Kansenkaart per bedrijventerrein

Op basis van de nulmeting is van ieder terrein in Gelderland een kansenkaart gemaakt op toekomstbestendigheid. Dit leidde tot een indeling van koplopers, het peloton en de achtervolgers. Hoewel de koplopers op de pijlers fysiekruimtelijk en sociaaleconomisch een positief beeld laten zien, komen ze op het gebied van duurzaam & gezond nog tekort. Een positieve punt hierbij is dat er veel potentie ligt op het gebied van energietransitie, klimaatadaptatie en biodiversiteit op bedrijventerreinen.

Bureau BUITEN verwerkte de resultaten in een eindrapport, waar we aanbevelingen doen voor vervolgstappen die de provincie kan nemen om aan de slag te gaan met toekomstbestendige bedrijventerreinen. Daarnaast zijn de resultaten geïntegreerd in interactieve dashboards, waarin de toekomstbestendigheid per regio, per gemeente en per terrein inzichtelijk wordt gemaakt.

In dit onderzoek is een grote hoeveelheid data verzameld over een groot aantal bedrijventerreinen. Op deze manier is er een bruikbaar eerste beeld gevormd van de toekomstbestendigheid op bedrijventerreinen in Gelderland. De manier waarop het databestand is opgebouwd biedt bovendien mogelijkheden om de meting periodiek te actualiseren en verbeteringen door te voeren.

Grip op de toekomstbestendigheid

“Bureau Buiten heeft ons prima geholpen om grip te krijgen op het begrip toekomstbestendigheid. Daarbij hebben ze een methode ontwikkeld om de toekomstbestendigheid op bedrijventerreinen in beeld te brengen die recht doet aan de complexiteit van dit onderwerp. Er is in de toekomst, mocht dat nodig zijn, ruimte voor aanscherping en verbetering zonder dat dit afbreuk doet aan de huidige resultaten. We verwachten dat de kansenkaarten een goede opmaat zijn in het realiseren van onze doelstelling om in 2050 energieneutrale bedrijventerreinen te hebben in de provincie Gelderland,” zegt Dion Sluijsmans, Accountmanager werklocaties Noord-Veluwe en Stedendriehoek provincie Gelderland.

Meer weten?

Wilt u meer weten over ons onderzoek naar de Gelderse bedrijventerreinen? Neem dan contact op met Jos van Heest via e-mailadres jos.vanheest@bureaubuiten.nl

Neem contact op

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Bureau BUITEN
Wittevrouwensingel 100
3514 AM Utrecht, Utrecht