Project

Haalbaarheidsonderzoek entreepoort Nationaal Park Hollandse Duinen

Haalbaarheidsonderzoek entreepoort Nationaal Park Hollandse Duinen

Het Nationaal Park voor de Hollandse Duinen biedt kansen voor de gemeente Rotterdam en de ontwikkeling van Hoek van Holland, die een badplaats wil worden die het hele jaar toegankelijk is door de bezoekers te spreiden over de seizoenen.

Entreepoort Hoek van Holland

Om bij te dragen aan de ontwikkeling van Hoek van Holland in relatie tot de officiële status van het Nationaal Park is in het Uitvoeringsprogramma van Nationaal Park Hollandse Duinen een entreepoort (bezoekerscentrum) in Hoek van Holland opgenomen. Bureau BUITEN voerde in opdracht van gemeente Rotterdam een haalbaarheidsonderzoek uit naar de realisatie van deze entreepoort.

Drie potentiële locaties voor de locatiestudie

De entreepoort in Hoek van Holland draagt bij aan de volgende twee doelen:

  1. Het biedt bezoekers toegang en het laat ze kennis laten maken met het Nationaal Park Hollandse Duinen.
  2. De entreepoort draagt bij aan Hoek van Holland als vierseizoenenbadplaats.

Om deze doelen te behalen heeft de gemeente Rotterdam drie potentiële locaties in Hoek van Holland aangewezen voor de ontwikkeling van de entreepoort. Deze drie locaties zijn meegenomen in een locatiestudie, waarin we aan de hand van een aantal criteria de voor- en nadelen per locatie op een rij hebben gezet. Denk daarbij aan criteria zoals de mate van economische impuls voor Hoek van Holland, de toegang tot natuur en landschap, aansluiting op de gebiedsontwikkeling en de ligging bij zichtbaar erfgoed.

Voorkeurslocatie

Op basis van deze analyse is een voorkeurslocatie aangewezen en is aangegeven in hoeverre de locatie bijdraagt aan de twee bovengenoemde doelen. De resultaten van de locatiestudie en de keuze voor de voorkeurslocatie zijn tijdens een interactieve werksessie voorgelegd aan belangrijke stakeholders.

Doelgroepenanalyse

In aanvulling op de locatiestudie is een doelgroepenanalyse uitgevoerd met behulp van de Leefstijlvinder. Voor de dominante doelgroepen in Rotterdam en Hoek van Holland (plezierzoeker, avontuurzoeker, inzichtzoeker en rustzoeker) hebben we mogelijke wandel- en fietsroutes in Hoek van Holland uitgewerkt met aantrekkelijk aanbod passend bij de wensen van desbetreffende leefstijl. Voor deze routes is de entreepoort op de voorkeurslocatie als startpunt genomen.

Businessmodel voor de voorkeurslocatie

Als laatste stap is er voor de voorkeurslocatie een beknopt businessmodel uitgewerkt aan de hand van de volgende twee scenario’s:

  1. Scenario 1 waarbij er vanuit is gegaan dat bestaande bebouwing gebruikt wordt en aangevuld wordt met bestaande bebouwing.
  2. Scenario 2 waarbij er vanuit is gegaan dat er een geheel nieuw gebouw neergezet wordt, en bestaande bebouwing niet gebruikt wordt.

Voor deze scenario’s is inzicht gegeven in eenmalige investeringen en jaarlijkse investeringen, kosten en opbrengsten op basis van een functioneel programma.

Meer weten?

Wilt u meer weten over het haalbaarheidsonderzoek naar een entreepoort in Hoek van Holland? Of wilt u weten wat wij voor uw gemeente of regio kunnen betekenen op het gebied van toerisme, recreatie en economie? Neem dan contact op met Daphne van der Veer via daphne.vanderveer@bureabuiten.nl.

Neem contact op

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Bureau BUITEN
Wittevrouwensingel 100
3514 AM Utrecht, Utrecht