Project

Herstel en bescherming van biodiversiteit in België

Herstel en bescherming van biodiversiteit in België

Het Europese LIFE project Belgium for Biodiversity (LIFE B4B) zet zich in voor het beschermen en het herstel van de biodiversiteit in België. De focus ligt op het faciliteren van de uitvoering van bestaande regionale beleidskaders en het maatregelenprogramma voor de Belgische mariene wateren.

Het project wordt uitgevoerd door alle Belgische overheden die verantwoordelijk zijn voor het Natura 2000-beleid en 8 andere partners (14 partners in totaal), waaronder andere overheden en stakeholders. LIFE B4B is actief over het hele grondgebied van België.

Bureau BUITEN en Het Subsidiehuis ondersteunen Leefmilieu Brussel bij het uitwerken van de transregionale activiteiten, het samenbrengen van de interne en externe stakeholders en het opstellen van een passend budget. Met als resultaat subsidie voor uitvoeringscapaciteit, pilots en onderzoeken die die de biodiversiteit zullen versterken.

Biodiversiteitsbeleid versterken

Het B4B project loopt van 2023 tot 2031 en bevat activiteiten op uiteenlopende thema’s met als gemeenschappelijke deler de impact van het biodiversiteitsbeleid versterken. Het Agentschap Natuur en Bos is trekker van het gehele project. Leefmilieu Brussel coördineert de activiteiten rondom Brussel, zoals op het vlak van lichtvervuiling, recreatiedruk en afvoer van vervuild water van wegen in N2000 gebied.

Meer informatie?

Meer informatie is te vinden op de projectenwebsite van LIFE B4B of neem contact op met Emma Klever, e-mailadres emma.klever@bureaubuiten.nl.