Project

Europese subsidie voor een gedeelde biobased pilot plant

Transitie naar een biobased economy

Innovatieve bio-processen in de praktijk: transitie naar een biobased economy

In 2015 ondersteunden wij de in Gent gevestigde Bio Base Europe Pilot Plant bij het ontwikkelen van het projectvoorstel en vormgeven van het partnerschap. Centraal in het voorstel stond het vergroten van de impact van ‘shared pilot facilities’ op het gebied van industriële biotech en de bio-economie. Eind 2015 is het projectvoorstel onder de naam SMARTPILOTS goedgekeurd binnen het Interreg Europe programma.

Het opschalen van innovatieve bio-processen
Een lastige maar cruciale stap in de transitie naar een biobased economy is het opschalen van innovatieve bio-processen van laboratorium naar de praktijk. Deze stap vergt veel expertise en aanzienlijke investeringen van bedrijven, terwijl succes niet gegarandeerd is.

De biobased pilot plant in Gent is één van de ‘shared facilities’ in Europa die bedrijven ondersteunen om deze stap te zetten. In het SMARTPILOTS-project gaan een aantal van deze ‘shared facilities’ samen met regionale overheden aan de slag om regionaal beleid te verbeteren om daarmee de impact van hun pilot-activiteiten te vergroten. Zo wordt onder meer gekeken naar stimuleringsmaatregelen voor het MKB, grensoverschrijdende samenwerking tussen pilot-plants en het afstemmen van nationaal en regionaal beleid.

Meer weten over dit project of de mogelijkheden binnen Interreg en andere EU-subsidieprogramma’s voor uw organisatie?
Vul het contactformulier in of bel ons op 030-2318945.