Project

Kansrijke financierings-mogelijkheden MRA-Landschapsopgaven

Kansrijke financieringsmogelijkheden voor de MRA-Landschapsopgaven

Groeiende verstedelijking moet samengaan met het versterken van de landschappelijke en natuurlijke kwaliteiten en met meer ruimte voor recreatie. Dit is afgesproken in de Agenda 2.0 van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Investeren in groen is hard nodig, want groen zorgt o.a. voor een gezonde leefomgeving, reguleert het klimaat (temperatuur, waterafvoer en waterberging t.b.v. drinkwatervoorziening), versterkt de sociale cohesie, stimuleert biodiversiteit, kan geluidsoverlast verminderen en heeft een positief effect op de luchtkwaliteit.

Investeringsstrategie voor het landschap

Een groene omgeving draagt ook bij aan het vestigingsklimaat voor bedrijven. Groen biedt dus niet alleen een oplossing vanuit milieu- of sociaal perspectief, maar levert ook economische voordelen. De MRA is zich hiervan bewust en is werkt toe naar een investeringsstrategie voor het landschap.

Bureau BUITEN bracht de kansrijke financieringsmogelijkheden voor de MRA-landschapsopgaven in kaart tot 2040. Per financieringsinstrument zijn het financiële volume, de voorwaarden, opties voor verevening op regionale schaal en een inschatting van de kansrijkheid van het instrument o.b.v. de landschapsopgaven in de MRA uitgewerkt. De MRA-landschapsopgaven zijn onderverdeeld naar 6 categorieën. In het kort gaat het om recreatieve beleving, versterking landschapswaarden, natuurontwikkeling (buiten N2000 en binnen N2000), veenweideopgaven, klimaatadaptatie en beheer.

Financieringsmogelijkheden in kaart

We komen in het onderzoek tot een totale beschikbaarheid van €2,1 miljard tot 2040, die ten behoeve van de MRA-landschapsopgaven kan worden ingezet. Hiervan is ruim €1,1 miljard beschikbaar voor investeringen en ruim €900 miljoen voor beheer. Daarmee is er ten opzichte van de studie naar de kosten voor de MRA-landschapsopgaven een investeringstekort in de ordegrootte van ca. €850 miljoen.

Overheden zijn de belangrijkste bron van middelen voor investeringen in en beheer van groen en landschap. Omdat geldstromen thematisch gelabeld zijn, zijn er substantiële verschillen in hoeverre landschapsopgaven gefinancierd kunnen worden. En omdat de landschappen per MRA-deelregio ook verschillen, zijn er ook grote verschillen tussen regio’s in de mogelijk te verwerven middelen uit financieringsbronnen.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over dit project, of over wat wij voor uw gemeente, provincie of regio kunnen betekenen op het gebied van (groene) gebiedsontwikkeling, verstedelijking en recreatie en/of financiering van landschap? Neem dan vrijblijvend contact op met bart.vanrijkom@bureaubuiten.nl of 06-4242 3872.

Neem contact op

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Bureau BUITEN
Wittevrouwensingel 100
3514 AM Utrecht, Utrecht