Project

Kansrijke functiemenging in Rotterdam

Kansrijke functiemenging in Rotterdam

Net als veel andere steden staat de stad Rotterdam voor complexe ruimtelijke vraagstukken en een forse verdichtingsopgave. De ruimtevraag naar wonen, werken en voorzieningen moet binnenstedelijk een plek krijgen. Ook de grote transities waar de stad voor staat – naar een circulaire economie, een duurzame energievoorziening en de verdergaande digitalisering – gaan gepaard met grote ruimteclaims in de stad. Kortom, de ruimtedruk in de stad neemt sterk toe.

Verschillende functies combineren

Functiemenging kan efficiënt ruimtegebruik stimuleren, en kan zo bijdragen aan de verstedelijkingsopgave waar Rotterdam voor staat. Door verschillende functies in één gebied te combineren kan de ruimte vaak efficiënter gebruikt worden. Deze plekken moeten ook kwalitatief aansluiten op de behoeften van inwoners en bedrijven in de Next Economy. Echter, niet alle functies gaan goed samen en het is belangrijk om genoeg ruimte voor werken te behouden.

Mengen en verdichten bij het OV

De adviseurs  van Bureau BUITEN zijn met dit vraagstuk aan de slag gegaan en hebben richtlijnen opgesteld voor een strategie voor functiemenging in Rotterdam. De belangrijkste conclusie is dat Rotterdam veel potentie heeft om vooral in de omgeving van metro- en treinstations functies te mengen en te verdichten. Dit draagt bij aan efficiënt ruimtegebruik en aantrekkelijke en dynamische stedelijke milieus.

Vijf richtlijnen

Om dit in praktijk te brengen zijn er vijf richtlijnen voor functiemenging in Rotterdam opgesteld:

  1. Functies overal mengen waar mogelijk, met prioriteit waar menging meerwaarde heeft.
  2. Kies bij HOV-knopen (hoogwaardig openbaar vervoer) altijd voor hoge dichtheden en werk met minimumnormen voor werken.
  3. Creëer een divers aanbod aan gemengde milieus, vanuit het belang van een diverse woon- en werkstad.
  4. Meng tot op kleinst mogelijke schaalniveau (pand), maar schaal op tot blok- of gebiedsniveau waar nodig.
  5. Vergroot mengbaarheid door ontwerp- én procesmaatregelen.

Deze richtlijnen zijn vervolgens vertaald in concrete aanbevelingen en instrumenten voor vijf ‘gebiedstypen’.  Dit zijn kantoorlocaties, bedrijventerreinen, stadshavens, stadswijken en creatieve wijken.

Meer weten?

Neem contact op met Maarten Kruger, e-mailadres maarten.kruger@bureaubuiten.nl.

Neem contact op

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Bureau BUITEN
Wittevrouwensingel 100
3514 AM Utrecht, Utrecht