Project

Nieuwe economische visie en uitvoeringsprogramma gemeente Zaanstad

Op naar een toekomstbestendige economie

Nieuwe economische visie en uitvoeringsprogramma voor de gemeente Zaanstad

Zaanstad wil haar positie als aantrekkelijke gemeente om te wonen, te werken én te ondernemen vasthouden en verder uitbreiden, met aandacht voor een toekomstbestendige economie die bijdraagt aan de brede welvaart van de inwoners. De gemeente Zaanstad geeft in de nieuwe economische visie aan hoe de gemeente dit wil bereiken in de komende jaren. Bureau BUITEN heeft voor de gemeente een vernieuwde economische visie en een uitvoeringsprogramma opgesteld.

Kansen benutten

Grote transities – energie, circulair, digitaal – bieden nieuwe economische kansen, ook voor Zaanstad. Kansen voor innovatie en brede groei. Met het huidige economische DNA van Zaanstad als vertrekpunt is de vraag: Wat kunnen we in de toekomst anders doen, zodat Zaanstad deze kansen optimaal benut? En hoe maakt Zaanstad de stap naar een inclusieve, diverse, duurzame, en toekomstbestendige economie?

Ambitie

De ambitie van Zaanstad voor deze visie is om als gemeente op een hoger economisch groeipad te komen, met brede, inclusieve welvaart als uitgangspunt. Bureau BUITEN beschrijft in de visie en de uitvoeringsagenda hoe de gemeente aan de slag kan gaan met het toekomstbestendig maken van de economie. De gemeente richt zich daarbij op meer diverse, duurzame en kennisintensieve banen, bijvoorbeeld gerelateerd aan de energietransitie, de circulaire transitie en de digitalisering van de economie. Daarbij is aandacht nodig voor kansengelijkheid, verstedelijking, duurzaamheid, veiligheid én een gezonde leefomgeving.

De hoofddoelen die in de economische visie voor 2035 staan zijn:

  • Zaanstad kent een sterk ondernemersklimaat
  • Zaanstad heeft een toekomstgerichte, duurzame en kennisintensieve economie
  • Zaanstad is een aantrekkelijke woon-, werk- en leefstad
  • Er is voldoende ruimte voor werken in het Zaanstad van morgen
  • Er is een inclusieve arbeidsmarkt

De economische visie is met grote meerderheid door de gemeenteraad vastgesteld. De gemeente kan nu, met de visie als leidraad, aan de slag met het uitvoeringsprogramma om werk te maken van een toekomstbestendige Zaanse economie.

Over de samenwerking

Jan Nijman, visiespecialist gemeente Zaanstad vertelt over de samenwerking: “Net zoals bij eerdere projecten verliep de samenwerking met Bureau BUITEN zeer prettig en efficiënt. Maarten Kruger, Joost Hagens, Jos van Heest en Bianca van Baar gaven blijk van veel kennis en kunde. Het proces om te komen tot de uiteindelijke visie kende een bijzondere dynamiek met, als gevolg van de gemeenteraadsverkiezingen, een wijziging in samenstelling van de gemeenteraad en een nieuwe wethouder economie. Hiernaast werden stakeholders uitvoerig geconsulteerd. Bureau BUITEN toonde zich in al deze dynamiek een flexibele partner waarmee het soepel schakelen was. Er ligt nu een economische visie en uitvoeringsprogramma waar wij bijzonder trots op zijn. Hiermee kan Zaanstad de komende jaren vooruit!”

Wilt u meer informatie? Neem contact op met Jos van Heest, e-mailadres jos.vanheest@bureaubuiten.nl