Project

Onderzoek extra financieringsbronnen Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer

Onderzoek extra financieringsbronnen Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer

Het onderhouden en ontwikkelen van recreatiegebieden kost geld, maar in de praktijk blijkt het lastig om begrotingen sluitend te krijgen. Terwijl iedereen openbaar toegankelijk groen(beheer) belangrijk vindt. Deze ‘recreatieparadox’ komen wij door het hele land tegen. Steeds vaker komt het principe ‘de gebruiker betaalt’ terug in de groen- en recreatiesector.

Alternatieve financieringsbronnen

Voor het Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer heeft Bureau BUITEN onderzocht welke alternatieve financieringsbronnen structureel zorgen voor wel een stabiele financiële situatie.

Er is een adviesrapport gemaakt met daarin een long- en shortlist met een scala aan aanvullende financieringsbronnen zoals:

  • Betaald parkeren
  • Het plaatsen van een windmolen
  • Verhoging toeristenbelasting tot natuurbegravenalles

Er zijn aanvullende data en rekenmodellen gebruikt om de wenselijkheid en haalbaarheid van elke maatregel inzichtelijk te maken. Wenselijkheid gaat bijvoorbeeld over of de maatregel past binnen het politieke landschap en binnen de huidige visie. Haalbaarheid gaat over saldo investering, of de maatregelen (fysiek) uitvoerbaar is en of de maatregelen binnen het eigendom en/of binnen de regelgeving passen.

Maatregelen

Op basis van deze analyse is er een shortlist geïdentificeerd en advies uitgebracht over ‘pakketten’ van maatregelen op korte en lange termijn.

De opdrachtgever heeft enkele maatregelen geselecteerd, waarmee zij de begroting op korte termijn (binnen 5 jaar) en op langere termijn sluitend kunnen krijgen zonder in te leveren op beheerkwaliteit en vastgestelde ontwikkelplannen.

Stappenplan

Het volgende stappenplan is opgesteld voor het Recreatieschap.

Stap 1: Inventarisatie van mogelijke financieringsbronnen

Het verhogen toeristenbelasting, windenergie, zandverkoop na verdiepen van de plas, liggeld vragen, betaald parkeren en meer. Er is niet alleen ambtelijk opgehaald en geverifieerd welke mogelijkheden zij zagen, maar ook alle bestuurders vanuit de gemeenschappelijke regeling bevraagd. Zo hebben we ook het bestuurlijke draagvlak mee laten wegen in de adviezen.

Stap 2: Aanvullende financieringsbronnen ‘scoren’ op variabelen

Het aansluiten bij gemeentelijk beleid en koers van de bestuurders, haalbaarheid, saldo geschatte investering en opbrengst en uitvoeringstermijn.

Stap 3: Adviesrapport opgesteld

Aan de hand van stap 1 en 2, waarbij we een overzicht hebben gemaakt van kansen die op korte termijn al kunnen leiden tot extra financiering en van kansen waarvoor een lange adem nodig is.

In het komende jaar gaat de opdrachtgever zelf aan de slag met verdere interne besluitvorming.

Meer informatie?

Meer informatie over dit project? Neem contact op met Desiree van der Heide, e-mailadres desiree.vanderheide@bureaubuiten.nl