Project

Gebiedsvisie en strategisch marketingplan Oostvaardersplassen

Gebiedsvisie en strategisch marketingplan Oostvaardersplassen

De provincie Flevoland en Staatsbosbeheer willen dat het Nationaal Park Oostvaardersplassen, een relatief jonge natuurgebied ontstaan na de drooglegging van de Flevopolders,  zich ontwikkelt tot een nationaal park van wereldklasse.

Als natuurgebied is de Oostvaardersplassen al van wereldklasse. Het park is van internationaal belang als wetland en onderdeel van de lijst van “Wetlands of International Importance” en als kraamkamer en overwinteringsgebied voor vogels. Het gebied is internationaal bekend bij vogelaars en wetenschappers vanwege de moerasvogels, die het gebied in grote aantallen gebruiken als foerageer-, rust- en broedgebied. Omdat de natuur in de Oostvaardersplassen op eigen benen staat, is het een geliefd gebied voor (internationaal) onderzoek.

Gebiedsvisie en strategisch marketingplan

Onze adviseur Anneke van Mispelaar heeft een gebiedsvisie en een strategisch marketingplan opgesteld om ervoor te zorgen dat de Oostvaardersplassen ook voor recreanten en toeristen een bestemming van wereldklasse kan worden. De visie en strategie gaan in op de positionering, de doelgroepen, de belevenissen en beleving die de Oostvaardersplassen biedt, en de voorzieningen en activiteiten die hierbij horen.

Destinatieontwikkeling

Het plan heeft het Nationaal Park als destinatie gepositioneerd, om op termijn economische spin off in de regio te genereren. Vervolgens is een creatieve vertaalslag gemaakt naar een ‘kloppend’ inhoudelijk concept voor het gebied, gevat in een samenhangende en uitgewerkte visie. Deze bevatte onder andere drie verschillende varianten als uitgangspunt voor de ontwikkeling van het toeristisch-recreatief aanbod.

Meer recreatie en toerisme genereren voor uw regio?

Vul het contactformulier in of bel ons op 030-2318945.

Neem contact op

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Bureau BUITEN
Wittevrouwensingel 100
3514 AM Utrecht, Utrecht