Project

Projectleider voor implementatie Ruitervignet Utrechtse Heuvelrug

Projectleider voor implementatie Ruitervignet Utrechtse Heuvelrug

Op de Utrechtse Heuvelrug ligt een uitgebreid padennetwerk, waar menig ruiter en menner met veel plezier gebruik van maakt. Jarenlang kon dit zonder vergoeding, maar de afgelopen jaren zijn het beheer en onderhoud van de paden in het gedrang gekomen. Daarom is het Ruitervignet Utrechtse Heuvelrug in het leven geroepen. Bureau BUITEN werkte in opdracht van Stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug als projectleider aan de implementatie van het vignetsysteem.

Gebruikersbijdragen voor beheer en onderhoud

De afgelopen jaren hebben bezuinigingen en een terugtredende overheid tot gevolg gehad dat er minder geld beschikbaar is voor natuur en recreatie, terwijl het wel steeds drukker wordt in de natuurgebieden. Voor terreineigenaren op de Utrechtse Heuvelrug werd het financieel steeds lastiger om de kosten voor het beheer en onderhoud van deze paden op te brengen. Daarom is door verschillende (particuliere) terreineigenaren, gemeenten en vertegenwoordigers van gebruikers gezocht naar een systeem, waaruit de kosten worden gedekt door gebruikersbijdragen: het Ruitervignet Utrechtse Heuvelrug. In december 2020 hebben een aantal partijen de intentie uitgesproken een dergelijk systeem in te voeren. Dit is vastgelegd in de intentieovereenkomst Ruitervignet Utrechtse Heuvelrug.

Het implementatieproces

Als projectleider werkte Bureau BUITEN in een intensief proces gezamenlijk met een werkgroep, bestaande uit een aantal terreinbeherende organisaties, gemeenten en particuliere landgoedeigenaren toe naar een werkend Ruitervignetsysteem, dat vanaf januari 2022 ingevoerd is.

Als projectleider voerden we onder andere de volgende werkzaamheden uit:

  • Eerste aanspreekpunt zijn voor de werkgroep, (particuliere) terreineigenaren en ruiters en menners.
  • Begeleidden van de werkgroep en voorbereiden van de werkgroepbijeenkomsten.
  • Gesprekken met landgoedeigenaren om draagvlak te creëren en te inventariseren of zij deel wilden nemen aan het vignet.
  • Bijeenkomsten organiseren en voorzitten met de adviesgroep van ruiters en menners. Daarbij gingen we in gesprek over hun wensen, behoeften en aandachtspunten.
  • Opstellen van een samenwerkingsovereenkomst, waarin deelname van terreineigenaren is gewaarborgd.
  • Opstellen van een convenant, waarin het voortbestaan van de werkgroep is gewaarborgd (in de vorm van een stuurgroep).

Met de opbrengsten van het Ruitervignet onderhoudt Stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug de paden, zorgen ze voor de boomveiligheid en wordt de omliggende natuur beheerd. Klik hier voor meer informatie >>

Meer weten?

Wilt u meer weten over het implementatieproces van het Ruitervignet Utrechtse Heuvelrug? Of wilt u weten wat wij voor uw gemeente of regio kunnen betekenen op het gebied van toerisme en recreatie? Neem dan contact op met Daphne van der Veer via daphne.vanderveer@bureaubuiten.nl.

Bron foto: Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug

Neem contact op

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Bureau BUITEN
Wittevrouwensingel 100
3514 AM Utrecht, Utrecht