Project

Projectmanagement Interreg Europe: versterken van natuur en economie

Projectmanagement Interreg Europe: versterken van natuur en economie

De provincie Limburg heeft samen met Bureau BUITEN een aanvraag voor Europese subsidie voor het project ‘Wildlife Economy’ ingediend. Deze projectaanvraag is goedgekeurd en in de zomer van 2019 is het project van start gegaan. Onze adviseurs Rutger van Raalten en Bianca van Baar ondersteunen de provincie Limburg bij het projectmanagement van dit EU-project en zorgen ervoor dat alles goed verloopt.

Het Interreg Europe programma geeft lokale en regionale overheden de mogelijkheid om hun beleid te verbeteren. Er kunnen projectvoorstellen worden ingediend op de thema’s: onderzoek en innovatie, versterken concurrentiekracht, natuur en efficiënt grondstoffengebruik en de transitie naar een koolstofarme economie.

Natuur én economie versterken

In het project Wildlife Economy staat het versterken van natuur én economie centraal. Dit wordt gedaan door het stimuleren en beleven van de natuur te koppelen aan de lokale economie en (kansen voor meer) werkgelegenheid. Hiervoor worden projecten en duurzame business modellen ontwikkeld, waarbij de natuur niet wordt beschadigd of uitgeput. De opbrengsten kunnen vervolgens (deels) terugvloeien in nieuwe natuurprojecten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het organiseren van fotosafari’s voor het spotten van unieke vogelsoorten. In kleine groepen en in een bepaald tijdsslot, zodat de natuur niet verstoord wordt.

Samenwerking projectpartners

In het project werken partners uit Zweden, Duitsland, Spanje, België en Nederland onder leiding van de provincie Limburg aan regionale actieplannen. In deze plannen worden aan de hand van de bevindingen uit het onderzoek verbeteringen voor beleid of voorstellen voor nieuwe (Europese) projecten op het snijvlak van natuur en economie gedaan. Partners komen regelmatig (online) samen. Zo heeft een gezamenlijke Peer2Peer meeting plaatsgevonden in Spanje. Hier gingen meer dan 40 partners en stakeholders het veld in om met elkaar in gesprek te gaan en kennis uit te wisselen over de raakvlakken tussen natuur, economie en goede voorbeelden uit hun regio’s.

Door de jarenlange EU-kennis zijn de adviseurs van Bureau BUITEN goed in staat om het project in goede banen te leiden. De adviseurs kennen de ins en outs van het Interreg Europe programma en weten deze op een praktische manier te vertalen. Ook zorgen ze ervoor dat de gevraagde output tijdig wordt verzameld en geleverd.

Meer informatie over dit project?

Neem contact op met Rutger van Raalten, rutger.vanraalten@bureaubuiten.nl of bezoek de website www.interregeurope.eu/wle.

Neem contact op

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Bureau BUITEN
Wittevrouwensingel 100
3514 AM Utrecht, Utrecht