Project

Projectmanagement verduurzaming van natuurgebieden Noordwest-Europa

Natuurgebieden staan onder druk

Projectmanagement verduurzaming van natuurgebieden Noordwest-Europa

Natuurgebieden staan onder druk

Natuurgebieden in Noordwest-Europa hebben te maken grote uitdagingen. Het toenemende aantal bezoekers (versterkt door COVID-19) resulteert in een hogere druk op natuur, negatieve impact op het milieu, hogere managementkosten en overlast voor lokale bewoners en bezoekers. Het hoge aandeel autogebruik versterkt deze effecten.

Achtergestelde doelgroepen zonder auto worden buitengesloten, omdat veel natuurgebieden voornamelijk per auto goed bereikbaar zijn. Tegelijkertijd biedt het stedelijke karakter van Noordwest-Europa, het dichte openbaar vervoernetwerk, de goed ontwikkelde toerisme en recreatiesector en de aanwezigheid van deelmobiliteit aanbieders kansen voor duurzaam toerisme.

Duurzame mobiliteit, inclusieve routenetwerken en ‘nudging’

Binnen het project “MOdal shift, routing and nudging solutions in NAture areas for sustainable tourism” (MONA) slaan drie kennisinstellingen en communicatie-experts, en acht nationale parken in België, Duitsland, Frankrijk en Nederland de handen ineen om duurzaam toerisme in en rondom natuurgebieden in Noordwest-Europa te stimuleren.

Het transnationale partnerschap werkt in dit project samen om:

  • De impact van bezoekers en mobiliteit op natuurgebieden te beoordelen en strategieën te ontwikkelen om dit te verminderen.
  • Gezamenlijk oplossingen te testen via pilots rond de modal shift, routenetwerken en gedragsbeïnvloeding (nudging).
  • Capaciteit en kansen voor stakeholders in heel Noordwest-Europa te verzorgen.

Projectmanagement

VisitBrabant heeft Bureau BUITEN, na de succesvolle Interreg NWE stap 1 en 2 aanvragen, ook gevraagd om het consortium van nationale en regionale parken, kennisinstellingen en toeristische organisaties bij het projectmanagement voor MONA te begeleiden.

Het Subsidiehuis verzorgde de ontwikkeling van het projectbudget en ondersteunt nu het financiële management van het project. In juni vond de kick-off van het project plaats in Oisterwijk. Het project zal lopen tot eind 2027. Lees hier meer over het MONA project.

Heeft u interesse in het MONA-project?

U bent van harte welkom om aan te sluiten bij de evenementen. Hiervoor kunt u contact opnemen met VisitBrabant. We raden aan om de projectwebsite en socials in de gaten te houden voor updates. Of neem contact op met Indy Schumacher, e-mailadres indy.schumacher@bureaubuiten.nl.