Project

Regionale en Slimme Specialisatie Strategie (RIS3) Zuid-Nederland

Transities versnellen met innovatieprojecten

Regionale en Slimme Specialisatie Strategie (RIS3) Zuid-Nederland

Iedere regio in Europa stelt een Regionale Innovatie Strategie voor Slimme Specialisatie (RIS3) op, waarin de strategie en thematische focus voor het EFRO-programma worden uitgewerkt. Bureau BUITEN en IDEA Consult stelden deze RIS3 in opdracht van de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg op. Een uitdagende en innovatieve opdracht, waarbij er via een intensief stakeholdersproces en een data-analyse gewerkt is aan nieuwe kansen voor innovatie en samenwerking in Zuid-Nederland.

Nieuwe kansen

In de Regionale en Slimme Specialisatie Strategie (RIS3) Zuid-Nederland staat hoe Zuid-Nederland bijdraagt aan grote maatschappelijke transities en tegelijkertijd het economisch potentieel benut. Hiervoor zijn de economische structuur en de kracht van Zuid-Nederland in kaart gebracht. Vervolgens zijn er nieuwe kansen voor innovatie, economische impact en samenwerking binnen vijf maatschappelijke transities geïdentificeerd.

Vijf maatschappelijke transities

De maatschappelijke transities die hierbij centraal staan zijn: de energietransitie, de klimaattransitie, de landbouw- en voedingstransitie, de grondstoffentransitie en de gezondheidstransitie. De kerngedachte van de RIS3 Zuid-Nederland snijdt aan twee kanten: economische structuurversterking via open innovatie én maatschappelijke impact op de vijf transities.

Innovatieprojecten

In de periode 2021-2027 gaan de provincies innovatieprojecten ondersteunen die zich richten op zowel economische als maatschappelijke impact. Hiermee wordt niet alleen in technologische innovatie geïnvesteerd, maar ook in kennisontwikkeling en nieuwe vormen van samenwerking. De innovatiekracht van Zuid-Nederland wordt zo optimaal ingezet om economische groei te stimuleren en in de drie provincies een omslag te realiseren op de genoemde maatschappelijke transities.

Aansluiting bij Europees beleid

De nieuwe regionale innovatiestrategie sluit goed aan op de belangrijkste Europese beleidsdoelen voor de komende decennia zoals de transitie naar een klimaatneutraal continent en de digitalisering van de economie en samenleving.

Van strategie naar uitvoering

De RIS3 geeft richting aan regionaal innovatiebeleid en dient als basis voor de Europese programma’s die Zuid-Nederland zelf (mede) vormgeeft. Het gaat dan onder meer om het nieuwe Operationeel Programma Zuid-Nederland (OPZuid), het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) programma (voorheen POP) en de Interreg A-programma’s die innovatie en samenwerking in de grensregio’s bevorderen. Momenteel is Bureau BUITEN in opdracht van de drie zuidelijke provincies bezig met het opstellen van OPZuid.

Interactief proces

Het opstellen van de RIS3 was een interactief proces met regionaal MKB, kennisinstellingen, overheden en andere belanghebbenden. De adviseurs van Bureau BUITEN en IDEA Consult hebben dit proces inhoudelijk en procesmatig begeleid.

Meer informatie?

Neem contact op met Maarten Kruger, maarten.kruger@bureaubuiten.nl.