Project

Ondersteuning voor toekomstbestendige Noord-Hollandse verblijfsrecreatie

Ondersteuning voor toekomstbestendige Noord-Hollandse verblijfsrecreatie

De provincie Noord-Holland ontvangt jaarlijks miljoenen toeristen uit het binnen- en buitenland. De verblijfsrecreatie (hotels, campings, vakantieparken) is daarom een belangrijke sector voor de provincie.

Door de veranderende vraag van de consument en maatschappelijke transities, waaronder de energietransitie staat de verblijfsrecreatie in Noord-Holland onder druk. Om ook in de toekomst een passend en duurzaam toeristisch product aan te bieden is het belangrijk dat de verblijfsrecreatie van Noord-Holland blijft investeren in de kwaliteit en vitaliteit van de accommodaties.

Kwaliteit en vitaliteit

Eerdere onderzoeken naar de kwaliteit en vitaliteit van de Noord-Hollandse verblijfsrecreatie laten zien dat er, ondanks de grote regionale verschillen, in iedere Noord-Hollandse regio verblijfsrecreatieve bedrijven zijn die onvoldoende vitaal zijn. De provincie Noord-Holland vroeg Bureau BUITEN daarom advies bij het inrichten van een subsidieregeling voor versterking van verblijfsrecreatie in Noord-Holland.

Subsidieregeling

Om tot een goede passende subsidieregeling te komen is het van belang te achterhalen wat er in de markt speelt en aan wat voor mogelijke ondersteuning behoefte is. Bureau BUITEN heeft daarom met een aantal regionale experts en een 20-tal verblijfsrecreatieve bedrijven gesproken. Uit de analyse en gesprekken met de sector blijkt dat er in Noord-Holland opgaven en kansen liggen voor revitalisering, kwaliteitsverbetering en verduurzaming van verblijfsrecreatieve bedrijven. Het aanpakken van deze opgaven en kansen en het uitwerken van goede, haalbare investeringsplannen, komt echter in veel gevallen niet goed van de grond.

Maatwerk

De complexiteit van de opgaven en kansen binnen de verblijfsrecreatie van Noord-Holland vraagt om maatwerk per bedrijf. Daarom heeft Bureau BUITEN de provincie geadviseerd om de regeling in te richten voor twee verschillende typen vragen:

  1. Een bijdrage aan proces- en plankosten voor het uitwerken en uitvoeren van bedrijfsplannen voor bedrijven die actief werk willen maken van opgaven kansen.
  2. Inhoudelijke ondersteuning door middel van een expertteam gericht op bedrijven die nog geen scherp zicht hebben op hun problemen en kansen en daarbij concreet advies kunnen gebruiken.

Aan de slag

Nadat wij het advies aan de provincie hebben opgeleverd is de provincie aan de slag gegaan met het advies. De afgelopen maanden is er gewerkt aan de subsidieregeling. Op 30 maart heeft de provincie de subsidie beschikbaar gesteld.

Meer weten?

Wil u meer weten over de subsidieregeling verblijfsrecreatie Noord-Holland bezoek deze website.