Project

Toekomstbestendige bedrijventerreinen Nijkerk in kaart

Banenmotor blijft alleen goed functioneren bij regelmatig onderhoud

Toekomstbestendige bedrijventerreinen Nijkerk: banenmotor blijft alleen goed functioneren bij regelmatig onderhoud

Nijkerk is onderdeel van de regio Foodvalley én Amersfoort en mede door de goede ligging aan de A28 en A1 een economisch succesvolle gemeente met veel bedrijventerreinen. Ruim 50% van de werkgelegenheid in de gemeente bevindt zich op deze terreinen. Het is belangrijk dat zó’n grote banenmotor goed ‘onderhouden’ wordt. In de economische visie van de gemeente is dan ook de ambitie opgenomen de bedrijventerreinen toekomstbestendiger te maken.

Stand van zaken in beeld met 80 indicatoren

De gemeente had behoefte aan inzicht in de toekomstbestendigheid van de terreinen én welke acties er nodig zijn om die te verbeteren. We brachten op basis van een schouw en data-analyse in kaart wat de stand van zaken is op de Nijkerkse bedrijventerreinen op zo’n 80 indicatoren, verdeeld over de drie pijlers duurzaam & gezond, fysiek-ruimtelijk en sociaaleconomisch. We gebruikten een zelfontwikkelde methodiek als basis en werkten deze op maat uit voor de gemeente.

Aan de slag met concrete acties

Per bedrijventerrein stelden we een dashboard op met de belangrijkste kerngegevens en opgaven, dat we vervolgens uitwerkten in acties per pijler en per terrein. Ook gaven we de gemeente handvatten mee om aan de slag te gaan met deze acties; gericht op het prioriteren én het verbinden van de economische ambities op gebied van Food (er zitten veel Food bedrijven) aan de toekomstige inrichting van de bedrijventerreinen.

De adviezen per terrein en het overzicht van de mogelijke acties bieden de gemeente Nijkerk een solide basis om aan de slag te gaan met het toekomstbestendig maken van de 11 bedrijventerreinen in de gemeente.

Meer weten?

Wilt u meer weten over hoe wij werken aan toekomstbestendige bedrijventerreinen? Kijk dan in ons kennisdossier toekomstbestendige bedrijventerreinen. Behoefte aan een maatwerkadvies om de koers van een bedrijventerreinen op te baseren? Neem gerust contact op met Mick Visser, e-mailadres mick.visser@bureaubuiten.nl