Project

Toekomstbestendigheid Bredase bedrijventerreinen in kaart

Toekomstbestendigheid Bredase bedrijventerreinen in kaart

Met ruim 40 bedrijventerreinen en ruim 800 hectare aan oppervlakte behoort Breda tot de top 20 van grootste bedrijventerreinen-gemeenten van Nederland. De ruim 2.300 bedrijven bieden werk aan ruim 38.000 mensen. De bedrijven en werknemers zijn gebaat bij een prettige en moderne werkomgeving. Bovendien kunnen de bedrijventerreinen een belangrijke rol vervullen in energie-, klimaat- en circulaire opgaven.

Stand van zaken

Een compleet overzicht van de stand van zaken over de toekomstbestendigheid van de Bredase bedrijventerreinen met de grootste kansen en opgaven ontbrak bij de gemeente. Terwijl juist bij dergelijke oppervlakten en aantallen het van grote meerwaarde is om de overheidsinzet efficiënt te bundelen.

Concrete adviezen per bedrijventerrein in kaart

De gemeente had behoefte aan inzicht in de toekomstbestendigheid van de terreinen én welke acties er nodig zijn om die te verbeteren. Bureau BUITEN bracht op basis van een schouw en data-analyse in kaart wat de stand van zaken is op de Bredase bedrijventerreinen op zo’n 80 indicatoren, verdeeld over de drie pijlers duurzaam & gezond, fysiek-ruimtelijk en sociaaleconomisch. We gebruikten een zelfontwikkelde methodiek als basis en werkten deze op maat uit voor de gemeente. Per bedrijventerrein stelden we een dashboard op met de belangrijkste kerngegevens en opgaven, dat we vervolgens uitwerkten in acties per pijler en per terrein.

Aan de slag

De adviezen per terrein en het overzicht van de mogelijke acties bieden de gemeente Breda een solide basis om aan de slag te gaan met het toekomstbestendig maken van de 40 bedrijventerreinen in de gemeente.

Meer weten?

Wilt u meer weten over hoe wij werken aan toekomstbestendige bedrijventerreinen? Kijk dan in ons kennisdossier toekomstbestendige bedrijventerreinen. Behoefte aan een maatwerkadvies om de koers van een bedrijventerreinen op te baseren? Neem gerust contact op met Miles Copping e-mailadres miles.copping@bureaubuiten.nl.

Neem contact op

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Bureau BUITEN
Wittevrouwensingel 100
3514 AM Utrecht, Utrecht