Project

Toekomstvisie bedrijventerreinen Stichtse Vecht en Wijdemeren

Visie met draagvlak

Toekomstvisie bedrijventerreinen Stichtse Vecht en Wijdemeren

De twee gemeenten Stichtse Vecht en Wijdemeren hebben een aantal gelijkenissen: ze zijn gelegen in de noordvleugel van de Randstad, de ruimte staat daar onder druk door onder andere een grote woningbouwopgave en de gemeenten kennen beschermde landschappen en natuurgebieden. Hierdoor staat de ruimte voor bedrijven in beide gebieden onder druk.

Toekomstvisie werklocaties samen met ondernemers

Bureau BUITEN stelde in 2019 en 2020 voor beide gemeenten (in separate trajecten) een toekomstvisie bedrijventerreinen op. Dat deden we samen met de ondernemers. In een verkennende ronde per bedrijventerrein spraken we met ondernemers, brachten we knelpunten in kaart en verkenden we de ambities en verwachtingen voor de toekomst van de betreffende bedrijventerreinen. De resultaten die daaruit naar voren kwamen zijn samengevat in een concept toekomstvisie.

Deze visie is vervolgens getoetst bij de ondernemers en is er samen gekeken hoe een uitvoeringsprogramma eruit kan zien binnen de gestelde kaders van de gemeenten, zoals de woningbouwopgave, RES, natuurgrenzen en beleid vanuit respectievelijk de provincie Utrecht en Noord-Holland.

Draagvlak bij ondernemers, maar nog steeds complexe opgaven

Doordat deze toekomstvisies met de ondernemers, die dagelijks op de terreinen actief zijn, tot stand zijn gekomen, kunnen ze rekenen op draagvlak bij veel van de direct betrokkenen. Dat maakt de opgaven echter niet minder complex. De opgaven zijn flink, de publieke en private middelen niet altijd toereikend, de organisatiegraad niet altijd overal op orde en de eigendomssituaties historisch gezien niet ideaal. De uitvoeringsfase wordt dus cruciaal. In de toekomstvisies is een aantal handreikingen gedaan voor de uitvoering: welke acties moeten we ondernemen? Wie is daarvoor aan zet? Wat moeten we eerst doen?

De toekomstvisie bedrijventerreinen Wijdemeren kunt u terugvinden op de website van de gemeente.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over toekomstbestendige bedrijventerreinen? Neem contact op met Wouter Maat, e-mailadres wouter.maat@bureaubuiten.nl.

Neem contact op

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Bureau BUITEN
Wittevrouwensingel 100
3514 AM Utrecht, Utrecht