Project

Toekomstvisie Het Kompas Grote Polder 2040

Vier windrichtingen voor de toekomst

Toekomstvisie Het Kompas Grote Polder 2040: vier windrichtingen voor de toekomst

Bedrijventerrein Grote Polder in Zoeterwoude is economisch succesvol. De ondernemers zijn goed georganiseerd in een BIZ en de ondernemers werken samen aan het aantrekkelijk maken en houden van het terrein.

Tegelijkertijd zagen de ondernemers ook dat er grote economische, technologische, klimaat- en maatschappelijke veranderingen gaande zijn. Denk bijvoorbeeld aan de grote druk op de ruimte in de regio Leiden, waardoor de betaalbaarheid en beschikbaarheid van het bedrijfsvastgoed onder druk staat.

Hoe gaat het bedrijventerrein om met deze transities? Bureau BUITEN heeft hiervoor een toekomstvisie opgesteld samen met BIZ Grote Polder en andere stakeholders met de naam ‘Het Kompas Grote Polder 2040’.

Kompas met vier ‘windrichtingen’

De toekomstvisie is opgebouwd uit vier thema’s: duurzame mobiliteit en bereikbaarheid, ruimte voor bedrijven, energie en bekend en bemind op de arbeidsmarkt.

In een enquête, een ondernemersbijeenkomst en tal van individuele gesprekken konden ondernemers hun aandachtspunten voor de toekomst van het bedrijventerrein in 2040 aangeven. Daaruit kwamen uiteindelijk de vier belangrijkste thema’s die de toekomst van Grote Polder bepalen. Met een intensief betrokken kernteam en een klankbordgroep gaven we deze toekomstvisie verder vorm.

Visie, koers en convenant

Het Kompas is een visie en wordt gebruikt om de koers te bepalen. De ambities in het Kompas zijn gevat in een convenant Kompas Grote Polder 2040, dat de gemeente Zoeterwoude en de BIZ samen hebben ondertekend. Het bekrachtigt de hechte samenwerking die in de afgelopen jaren is opgebouwd.

Meer weten?

Het Kompas kunt u downloaden op site van de BIZ.

Wilt u meer weten over hoe wij werken aan toekomstbestendige bedrijventerreinen? Bekijk dan het kennisdossier over toekomstbestendige bedrijventerreinen. Behoefte aan een maatwerkadvies om de koers van een bedrijventerreinen op te baseren? Neem gerust contact op met Jaap Meijs, e-mailadres jaap.meijs@bureaubuiten.nl.

Foto: www.bizgrotepolder.nl