Project

Toeristische en recreatieve koppelkansen Drentse provinciale weg N34

Toeristische en recreatieve koppelkansen Drentse provinciale weg N34

De provincie Drenthe is een bekende toeristische bestemming die zich positioneert als ‘Oerprovincie’ van Nederland. Onderdeel van deze bestemming is de Hondsrug: een uniek gebied rijk aan natuur, cultuur en historie. Sinds 2013 is de Hondsrug een UNESCO Global Geopark. De N34 is een provinciale weg die als een slagader door dit gebied loopt.

Belevingswaarde versterken

Aan deze weg worden infrastructurele aanpassingen gedaan ter bevordering van de doorstroming en verkeersveiligheid. Er liggen kansen voor het koppelen van toeristisch-recreatieve ontwikkelingen, met als doel de belevingswaarde van de Hondsrug langs de N34 te versterken en bezoekers te verleiden het achterland (met interessant cultuurhistorisch en toeristisch-recreatief aanbod) te verkennen en daarbij zoveel mogelijk gebruik te maken van duurzaam vervoer. In opdracht van Recreatieschap Drenthe bracht Bureau BUITEN deze koppelkansen in beeld.

Koppelkansen op drie niveaus

Bureau-onderzoek, individuele interviews en een tweetal werksessies met belangrijke stakeholders uit het gebied hebben geresulteerd in koppelkansen op de volgende drie strategische niveaus:

 1. De beleving op en langs de N34
  Door in te zetten op het versterken van de belevingswaarde van de Hondsrug langs de N34 met behulp van (extra) gebiedsborden, landschapsstroken en kunstobjecten wordt er meer beleving toegevoegd en het achterland beter zichtbaar gemaakt. Op deze manier krijgt de N34 een inspirerende en geleidende functie voor bezoekers.
 2. De functies en aankleding van de hub’s aan de N34
  Door in te zetten op de mobiliteits-hub’s als verkeers- én toeristisch-recreatieve knooppunten krijgen de hub’s een informerende en geleidende functie. Het is belangrijk dat er basiselementen aanwezig zijn op iedere hub. Denk aan sanitaire voorzieningen, verwijzingen naar het wandel- en fietsknooppuntennetwerk, goede informatievoorziening en het kenbaar maken van het bestaande aanbod in de omgeving van de hub’s. Ook het stimuleren van het overstappen op duurzaam vervoer is een belangrijk aandachtspunt. Op deze manier worden de hub’s ingericht als mobiliteitsknooppunten én toeristische informatie punten.
 3. Het toeristisch-recreatieve aanbod in het achterland
  Door samen met de ondernemers in te zetten op verbinding van het cultuurhistorische en toeristisch-recreatieve aanbod in het achterland wordt ervoor gezorgd dat het aanbod beter vindbaar is én met elkaar verbonden is. Het is belangrijk dat ondernemers naar elkaar verwijzen en daarbij gebruik maken van een eenduidige uitstraling en beeld in marketing en promotie kanalen (zowel online als fysiek).

Acties om de koppelkansen te verzilveren

Om deze koppelkansen te verzilveren zijn per niveau een aantal concrete acties benoemd. Omdat niet alles tegelijk uitgevoerd kan worden moeten er keuzes gemaakt worden. Het advies is om als eerst in te zetten op de volgende vijf acties:

 1. Zorg voor mee eenduidigheid: maak keuzes over het merk/de merken met bijbehorende merkwaarden en een huisstijl die gebruikt wordt in het gebied.
 2. Creëer samen met verschillende gebiedspartijen een integrale basiskaart met toeristisch-recreatieve informatie.
 3. Voeg de toeristisch-recreatieve functie toe aan de verschillende hub’s en stimuleer overstap op duurzaam vervoer.
 4. Versterk de belevingswaarde van de Hondsrug langs de N34 om het achterland beter zichtbaar te maken.
 5. Faciliteer en/of stimuleer ondernemers met elkaar in gesprek te gaan.

Meer weten?

Wilt u meer weten over het onderzoek naar de koppelkansen voor de N34? Of wilt u weten wat wij voor uw gemeente of regio kunnen betekenen op het gebied van economie, toerisme en recreatie? Neem dan contact op met Daphne van der Veer via daphne.vanderveer@bureaubuiten.nl.

Neem contact op

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Bureau BUITEN
Wittevrouwensingel 100
3514 AM Utrecht, Utrecht