Project

Nieuwe visie vrijetijdseconomie voor de gemeente Borne

Bureau BUITEN stelt een nieuwe visie vrijetijdseconomie op voor de gemeente Borne

Bureau BUITEN stelde samen met verschillende stakeholders een nieuwe visie vrijetijdseconomie op voor de gemeente Borne. Hierin staan de gezamenlijke ambities en doelen voor de komende 10 jaar. Onderdeel van de visie is een ruimtelijke uitwerking als inspiratie- en toetsingskader voor toekomstige ontwikkelingen op het gebied van vrijetijdseconomie binnen de gemeente Borne.

De visie bestaat uit:

  • Een analyse van de huidige positie van de gemeente Borne als toeristisch-recreatieve bestemming, inclusief een SWOT- en een marktanalyse.
  • Een koers en strategie richting 2032, inclusief uitgangspunten, ambities, doelen/speerpunten en aandachtspunten voor de uitvoering.
  • Een overzicht van de koppeling met andere beleidsvelden.
  • Een ruimtelijke uitwerking als inspiratie- en toetsingskader voor toekomstige toeristisch-recreatieve ontwikkelingen in Borne, Hertme en Zenderen.

Deze acties zijn verder uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma voor de komende 10 jaar. Onderdeel van het proces waren (groeps)gesprekken, een enquête onder inwoners en een tweetal werkbijeenkomsten met stakeholders. Hiermee heeft de gemeente een stip op de horizon, inclusief een ruimtelijke nota als een kader voor het toetsen van toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen. Ook zijn er concrete acties en projecten beschreven om de doelen en ambities uit de visie te behalen. De gemeenteraad heeft de nieuwe visie unaniem vastgesteld. Lees hier de visie vrijetijdseconomie.

Meer informatie?

Neem voor meer informatie contact op met Saskia Roos, e-mail saskia.roos@bureaubuiten.nl.