Project

Visie Vrijetijdseconomie Zuid-Limburg

Samen op weg naar een toekomstbestendige bestemming Zuid-Limburg

Visie Vrijetijdseconomie Zuid-Limburg

Zuid-Limburg is al sinds jaar en dag een populaire vakantiebestemming voor gasten uit binnen- en buitenland en ook voor de eigen inwoners een geliefde recreatieomgeving. Om dat zo te houden wil de regio Zuid-Limburg zich inzetten voor een duurzame ontwikkeling van toerisme en recreatie. Bureau BUITEN begeleidde samen met Firestarter Organisatieadvies en Dona Stedenbouw de 16 Zuid-Limburgse gemeenten en de provincie Limburg bij het opstellen van een gezamenlijke toeristische visie en ontwikkelstrategie. De visie helpt de provincie en gemeenten om zich gezamenlijk in te zetten voor een duurzame ontwikkeling van de sector die aansluit bij de wensen van de gast én de kwaliteiten van het Nationaal Landschap, met oog voor de juiste balans tussen lusten en lasten.

Inzicht in positie en richting aan ambities

De Visie Vrijetijdseconomie – Bestemming Zuid-Limburg 2030 geeft inzicht in de positie en kansen voor de regio en richting aan het realiseren van de ambities voor 2030 op het gebied van verblijfsrecreatie, dagrecreatie en grootschalige evenementen. Door middel van onder meer een analyse van het huidige aanbod en trends en ontwikkelingen, interviews met stakeholders en bestuurders en diverse werksessies, brachten we de kernkwaliteiten en opgaven in beeld en bepaalden we de gezamenlijke ambitie en de strategie om die te realiseren. Het proces was nadrukkelijk gericht op het vinden van een gemeenschappelijke deler, het creëren van draagvlak voor de visie en enthousiasme voor de uitvoering ervan. Dat deden we naast de interviews en werksessies ook door regelmatige afstemming met de begeleidings- en kerngroep  en het organiseren van bestuurlijke bijeenkomsten en raadsinformatiebijeenkomsten.

De ambitie een toekomstbestendige vrijetijdseconomie

Zuid-Limburg staat voor een toekomstbestendige vrijetijdseconomie, die een belangrijke banenmotor van de economie is, een goed visitekaartje van de regio is en een optimale positieve impact op de omgeving heeft. De regio houdt daarbij vanzelfsprekend rekening met de belangen van haar inwoners.

De ambitie voor de toekomst luidt:

In 2030 is Zuid-Limburg een toekomstbestendige bestemming, waarin:

 • toerisme blijft bijdragen aan duurzame economische structuurversterking van de regio;
 • kwalitatieve groei boven kwantitatieve groei gaat;
 • landschappelijke en stedelijke kwaliteiten elkaar versterken;
 • de vrijetijdseconomie helpt om natuur en landschap te ontwikkelen;
 • inwoners en gasten heel Zuid-Limburg kunnen beleven.

We willen dat onze gasten en bewoners geraakt worden door de bijzondere verhalen van Zuid-Limburg, zich daarmee verbonden voelen en Zuid-Limburg écht beleven.

Strategie met 5 pijlers

De strategie voor de realisatie van de ambities is opgebouwd uit 5 pijlers.

 1. De focus ligt op groei in kwaliteit. Hiervoor investeren overheden en de vrijetijdssector samen met andere partijen (het netwerk vrijetijdseconomie)  in bescherming en verbetering van landschappelijke kwaliteiten, toeristisch-recreatieve voorzieningen en erfgoed.
 2. Zuid-Limburg wil inwoners en gasten verleiden om ook minder bekende locaties in de regio te bezoeken en daarmee langer te verblijven en vaker terug te komen.
 3. Om ervoor te zorgen dat de gasten en bewoners geraakt worden door de bijzondere verhalen van Zuid-Limburg en zich daarmee verbonden voelen, zet de regio in op het ontwikkelen, ontsluiten en vervolgens promoten van de belangrijke Zuid-Limburgse verhalen.
 4. Om nieuwe doelgroepen aan te (blijven) trekken en economisch vitaal te blijven, richt deze pijler zich op continue vernieuwing van het toeristisch-recreatief product.
 5. Deze pijler richt zich o.a. op het stimuleren van innovatie en cross-overs, thema- en doelgroepgericht werken, het opleiden van geschikt personeel en het verbinden van ondernemers met de streekidentiteit.

Een belangrijke voorwaarde voor de realisatie van die pijlers, is een sterke regionale samenwerking in de vrijetijdseconomie. De verweven landschappelijke en stedelijke kwaliteiten van Zuid-Limburg vormen de basis voor het toeristisch product.

Uitvoeringsparagraaf en strategie kwaliteitsvol verblijf

De visie bevat ook een uitvoeringsparagraaf met een aanzet tot een uitvoeringsprogramma. De regio werkt nu gezamenlijk aan het verder uitwerken daarvan. Zo gaan de partijen in de regio Zuid-Limburg nu gezamenlijk op weg naar waardevol toerisme!

Als onderdeel van de visie werkte Bureau BUITEN ook een strategie voor kwaliteitsvol verblijf uit, die de regio concrete handvaten biedt voor het vitaliseren van verouderde verblijfsaccommodaties en het selectief toevoegen van nieuw aanbod met toegevoegde waarde.

De Visie Vrijetijdseconomie is een gezamenlijke visie van de 16 gemeenten in Zuid-Limburg, die in samenwerking met de Provincie Limburg, Visit Zuid-Limburg, Maastricht Marketing, Recron, Koninklijke Horeca Nederland en de Natuur- en Milieufederatie Limburg is opgesteld.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de Visie Vrijetijdseconomie Zuid-Limburg of bent u benieuwd hoe wij u  kunnen helpen om toe te werken naar waardevol toerisme? Neem dan contact op met Anneke van Mispelaar via anneke.vanmispelaar@bureaubuiten.nl

Neem contact op

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Bureau BUITEN
Wittevrouwensingel 100
3514 AM Utrecht, Utrecht