Wij werken aan

Duurzaam toerisme en recreatie

Wij werken met passie aan aantrekkelijke bestemmingen, inspirerende belevenissen en een mooie en duurzame leefomgeving waar het prettig wonen, verblijven en recreëren is. Nu en in de toekomst!

Duurzaam toerisme en recreatie

Wilt u een (regionale) visie vrijetijdseconomie of uitvoeringsagenda opstellen? Bent u op zoek naar nieuwe doelgroepen of wilt u bezoekers juist beter spreiden? Wilt u handvatten voor toeristisch-recreatieve ontwikkeling van een gebied of locatie? Of bent u op zoek naar een strategie om uw bestemming samen met stakeholders duurzaam te ontwikkelen? Wij gaan graag voor u aan de slag!

Duurzaam toerisme

Hoe gaan bestemmingen om met het stijgende aantal toeristen? Hoe beschermen nationale parken hun gebied en blijven ze ook aantrekkelijk voor bezoekers? En hoe houd je de bewoners van populaire toeristische bestemmingen tevreden? Allemaal actuele vraagstukken die raken aan de verduurzaming van recreatie en toerisme. Lees hierover meer in ons kennisdossier over duurzaam toerisme.

Druk en draagkracht in balans

Vaak hebben toerisme en recreatie positieve effecten op een gebied of bestemming. Zo leveren ze groei en baankansen op, zorgen ze voor het instandhouding van voorzieningen, zoals winkels en horeca en dragen ze bij aan een goede leefbaarheid van een gebied. Maar er kunnen ook negatieve effecten ontstaan, bijvoorbeeld als het gaat om een populaire toeristische bestemming. Door drukte of gedrag van bezoekers kan de leefbaarheid dan juist verslechteren. Hoe zorg je ervoor dat de bestemming in balans blijft? Lees hierover meer op de pagina over druk en draagkracht.

Aantrekkelijke bestemmingen

De ontwikkelingen op het gebied van toerisme en recreatie gaan ontzettend snel. Hoe speelt u daar als gemeente, provincie of regio op in? Hoe creëert u toeristisch-recreatieve ontwikkeling met meerwaarde voor bewoners, bedrijven en bezoekers, waarbij de unieke waarden behouden blijven en de (lokale) economie versterkt wordt? Wij weten het onderscheidend vermogen van een dorp, stad of regio te identificeren en te vertalen naar krachtige belevenissen voor bezoekers, kansen voor ondernemers en een prettige leefomgeving voor bewoners. Samen met onze opdrachtgevers en de regionale stakeholders werken wij aan aantrekkelijke, leefbare en veerkrachtige bestemmingen, zodat de vrijetijdseconomie optimaal kan bijdragen aan de regionale economie, leefbaarheid en brede welvaart.

Regionale samenwerking

Bij het versterken van de vrijetijdseconomie is de samenwerking tussen alle stakeholders in de regio van belang. Wij helpen u de benodigde samenwerking te organiseren met belanghebbende organisaties, ondernemers, maatschappelijke organisaties en bewoners. Wij hebben ruime ervaring met creatieve participatieprocessen, strategieën en productontwikkeling voor een duurzame vrijetijdseconomie. Met onderbouwde keuzes en gezamenlijke inzet realiseren we concrete en haalbare uitvoeringsplannen die op draagvlak kunnen rekenen.

Inzicht in vrijetijdsgedrag met de Leefstijlvinder

Waar hebben mensen in hun vrije tijd en vakantie behoefte aan? Is dat rust en regelmaat of juist drukte en sensatie? De Leefstijlvinder geeft inzicht in verschillende vrijetijdswensen van de doelgroep. Leefstijlen gaan een stap verder dan de traditionele indeling van doelgroepen gebaseerd op demografische kenmerken zoals leeftijd, inkomen en huishoudenssamenstelling. Bureau BUITEN is sinds 2018 gecertificeerd partner van de Leefstijlvinder. Meer weten over de Leefstijlvinder lees hier verder >>

Meer informatie?

Wilt u meer weten over wat wij voor u kunnen betekenen? Of wilt u een keer vrijblijvend met ons in gesprek? Neem contact op met Anneke van Mispelaar, e-mailadres anneke.vanmispelaar@bureaubuiten.nl of bel ons op 030-2318945.

Wilt u alle informatie overzichtelijk op een rij? Lees hieronder onze factsheet over duurzaam toerisme en recreatie.

Download factsheet

 

Toerisme en recreatie
Project

Ontwikkelrichtingen voor recreatiegebieden rondom de stad Utrecht

Neem contact op

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Bureau BUITEN
Wittevrouwensingel 100
3514 AM Utrecht, Utrecht