Nieuws

Vernieuwd beleid voor bedrijventerreinen in Tilburg

Vernieuwd beleid voor bedrijventerreinen in Tilburg

Onze adviseur Jaap Meijs ging tijdens zijn detachering bij de gemeente Tilburg aan de slag met een vernieuwd bedrijventerreinenbeleid. Wij waren benieuwd naar zijn bevindingen en gingen met hem in gesprek.

Wat was jouw rol bij de gemeente?    

“Ik werkte als beleidsmedewerker op de afdeling Economie & Arbeidsmarkt, waar ik aan slag ging met twee onderwerpen: de vernieuwing van het beleid ‘ruimte voor bedrijven’ en het toetsen van ruimtelijke initiatieven aan het beleid van Economie & Arbeidsmarkt. Je kan daarbij denken aan plannen om een deel van een bedrijventerrein te herontwikkelen naar wonen, of het creëren van logiesvoorzieningen voor chauffeurs in een bedrijfspand.”

Waarom is het beleid ‘ruimte voor bedrijven’ vernieuwd?

“Het beleid was uit 1998 en dus gedateerd. Sinds 1998 is het totale oppervlak aan bedrijventerreinen in Tilburg heel hard gegroeid. Het verouderde beleid was gericht op groei van bestaande bedrijventerreinen en het creëren van nieuwe terreinen. De focus lag destijds niet op het beheer van bestaande terreinen.

Er ligt nu bijna 1.000 hectare aan bedrijventerreinen en het is een flinke opgave om deze up-to-date te houden. Zeker nu er allerlei ontwikkelingen zijn waar in 1998 nog nauwelijks sprake van was, zoals klimaat- en energievraagstukken, enorme groei van de e-commerce en dus van logistieke bedrijven, tekorten op de arbeidsmarkt en de toenemende behoefte aan een goede OV-bereikbaarheid.”

Een logistieke stad

“Tilburg is van oorsprong een echte productiestad. Na de textielcrisis kende de stad een zware periode. Er zijn nu nog steeds een aantal grote productiebedrijven, zoals Fuji, Bosch en International Flavors and Fragrances. Maar waar de stad echt bekend om staat is de logistiek. Deze sector is een belangrijke werkgever voor de stad.”

Verduurzaming bedrijventerreinen

“Er is een flinke discussie over de uitleg van nieuwe bedrijventerreinen. En we kennen allemaal de discussie over de verdozing van het landschap: grote logistieke hallen van soms wel 10 hectare of meer kunnen het beeld in het landschap drastisch veranderen. Ook zijn er andere discussies over logistiek: hoeveel werkgelegenheid levert het op voor de Tilburgers? Zorgt robotisering er niet voor dat er in de toekomst nauwelijks arbeidsplaatsen meer zijn?

Daarnaast spelen onderwerpen als de verduurzaming (klimaatadaptief inrichten, het voorkomen hittestress, productie en opslag van energie op de terreinen), bereikbaarheid en steeds meer brownfieldontwikkeling (het herontwikkelen van bestaande locaties). De druk op de woningmarkt is groot, waardoor er steeds vaker wordt gekeken naar het transformeren van (oude) industriegebieden naar woningen.”

Vernieuwd beleid

“Een uitdaging bij het vernieuwen van het beleid was dat er veel zaken samen moesten komen in het beleid. Naast bovengenoemde onderwerpen ging het ook om de economische koers en ambities van de stad Tilburg. De gemeente denkt parallel aan het bedrijventerreinenbeleid na over deze koers, waardoor er een continue wisselwerking ontstaat tussen deze twee beleidsontwikkelingen. Dat vroeg om veel afstemming van zowel interne als met externe partijen. In 2020 wordt het nieuwe beleid definitief vastgesteld.”

De gemeente Tilburg koos voor een samenwerking met Bureau BUITEN vanwege onze inhoudelijke kennis en ervaring van bedrijventerreinen.

Neem contact op

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Bureau BUITEN
Wittevrouwensingel 100
3514 AM Utrecht, Utrecht